Flere utfordringer

Vegvesenet utlyser ny stor kontrakt. Som siste del av E18-prosjektet Bommestad-Sky, er det nå lokalveiene i tilknytning til E18 på Farriseidet som skal bygges. Med de utfordringer man står overfor, blant annet trafikkavviklingen i forbindelse med sprenging av dagens E18-bru og flytting av hovedvannledning er byggeperioden beregnet til rundt tre år, skriver Statens vegvesen.

Farriseidet
Foto: Vegvesenet