Flere søker om kompensasjon

Primus er kjekt å ha ved strømstans. Nå har 560 personer søkt Skagerak Nett om kompensasjon fordi de mistet strømmen i januar i Vestfold og Grenland. Skagerak Nett har ikke oversikt over hvor mye penger de kommer til å utbetale, det blir en solid sum penger de må ut med, opplyser selskapet.

Primus strømstans
Foto: Hege Therese Holtung / NRK