Får mer tid av kommunalministeren

Re kommune frykter milliontap dersom kommunen blir stående alene. Kommunalministeren gir nå kommunen mer tid på å finne en kommune å slå seg sammen med.

Jan Tore Sanner

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) er glad for at flere kommuner i Vestfold allerede har bestemt seg for å slå seg sammen. Nå gir han Re kommune noe mer tid for å finne en partner.

Foto: Onsøien, Ole Gunnar / NPK

Regjeringen ønsker større kommuner som skal få mer makt og flere oppgaver. Derfor har regjeringen også foreslått et helt nytt inntektssystem for kommunene. De som selv velger å være små, vil miste en stor del av de statlige overføringene.

Beregninger viser at Re kommune vil miste opp mot 20 millioner kroner i året dersom forslaget til nytt inntektssystem blir vedtatt.

Innbyggerne i Re har allerede sagt nei til en sammenslåing med Hof og Holmestrand. Under et politisk verksted i begynnelsen av mars reiste ordfører Thorvald Hillestad (Sp) problemstillingen igjen. Han frykter konsekvensene dersom Re blir stående alene.

Et stort flertall av kommunestyret i Re ønsker nå en sammenslåing med Horten.

Får mer tid

Stortinget skal ta stilling til kommunereformen og eventuelle sammenslåinger innen neste sommer. Fylkesmennene skal levere sin anbefaling innen 1. oktober. Før den tid skal kommunene bestemme seg for med hvilken, eller om de vil slå seg sammen.

Thorvald Hillestad har innkalt kommunestyret til ekstraordinært møte 30. mars om kommunesammenslåing, men har også bedt kommunalministeren om mer tid.

– Tidsfristene i kommunereformen ligger fast. Det jeg har sagt til fylkesmann Erling Lae og ordfører Thorvald Hillestad er at det er naturlig at de har tett kontakt om hvilke spørsmål som må avklares når, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H) til NRK.

Det betyr i praksis at kommunalministeren gir Re kommune tiden fram til fylkesmann Erling Lae skal levere sin anbefaling.

Mener struktur og økonomi henger sammen

Kommunalministeren mener at dagens inntektssystem favoriserer små kommuner og straffer kommuner som vil slå seg sammen.

– Det aller viktigste er at vi får sterke velferdskommuner. Det handler om fagmiljøene innenfor de ulike velferdstjeneste. Dermed er det helt naturlig at også inntektssystemet bygger opp under en ny kommunestruktur, sier kommunalminister Jan Tore Sanner.

Han er glad for at kommuner i Vestfold allerede har gjennomført sammenslåinger og at flere kommuner nå vil foreta en ny vurdering.