Fant parkert bil på hav­bunnen

Kartverket leter etter uoppdagede grunner på havbunnen. I Sandefjord fant de en bil.

Parkert bil på havbunnen i Sandefjord

SJELDEN: Hydrografene ble overrasket da de så denne bilen, pent parkert på havbunnen i Sandefjord.

Foto: Magne Halvar Nilssen / Kartverket

– Vi finner mange skipsvrak, men bilvrak er unaturlig å finne på bunnen, sier hydrograf Glenn Maan i Kartverket.

Rundt 32 000 grunner langs norskekysten er ennå ikke kartlagt, og hovedoppgaven til Maan og resten av mannskapet på Kartverkets båt «MS Hydrograf», er å finne disse grunnene.

Kartverket bruker høyoppløselige multistråle-ekkolodd, og av og til dukker andre gjenstander fra havbunnen opp på skjermene til hydrografene som sitter inne i båten. Biler som står fint parkert på bunn utenfor en kai tilhører imidlertid sjeldenhetene, ifølge kaptein Edgar Rasmussen.

– Bilen står på bunnen på omtrent fem meters dybde ved en kai i Sandefjord. Vi har foreløpig ikke klart å identifisere bilen, så vi vet ikke om den er dumpet i sjøen eller om den har havnet der ved et uhell, sier Rasmussen.

Båtvrak funnet på havbunnen

SKIPSVRAK: Kartverket finner ofte skipsvrak på havbunnen. Dette er funnet ved Svenner fyr i Larvik.

Foto: Henrik Bøe / NRK

– Tydelig at noen hilser på grunnene

Siden oktober har havbunnen mellom Tønsberg og Larvik blitt kartlagt. Rasmussen forklarer at det trengs bedre sjøkart i området, for deler av bunnen er ikke kartlagt på 100 år.

– De eldste dataene i dette området er fra østsiden på Tjøme. Der ble det gjort målinger mellom 1900 og 1911, og da ble det brukt manuelle målemetoder. Nå har vi målt på nytt, slik at målingene blir moderne.

Siden de startet i Tønsberg i oktober har de funnet mer enn 120 nye grunner. Rasmussen regner med at det endelige antallet nye grunner mellom Tønsberg og Larvik kommer til å være mer enn 200.

– Det er stort behov for nye sjøkart. Jeg har sett at enkelte grunner har både rødt, blått og grønt bunnstoff hengende fast på steinen, så det er tydelig at mange hilser på noen av grunnene, sier Rasmussen.

Kaptein på MS Hydrograf, Edgar Rasmussen

KARTLEGGER: Kaptein på MS Hydrograf, Edgar Rasmussen, sier at det er et stort behov for å få kartlagt store deler av norskekysten på nytt.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Snart ferdige med kart 2

Det er sjøkart nummer 2, Torbjørnskjær-Fulehuk-Rakkebåene, som nå snart er ferdig kartlagt. MS Hydrograf har den siste tiden ligget til kai i Larvik, mens Kartverkets mindre arbeidsbåter har vært ute og gjort målinger i området.

Under arbeidet med kartet har blant annet stranden til kongefamiliens hytte på Mågerø blitt målt på nytt.

Mange av de nye grunnene som er kartlagt kommer til å bli kunngjort i Etteretninger for sjøfarende 31. mars.

Kartverkets båt MS Hydrograf

TIL HAVN: Kartverkets båt MS Hydrograf står i Larvik.

Foto: Henrik Bøe / NRK