En million til oppfølging

Re kommune har fått en million kroner til å følge opp barn som har foreldre som er psykisk syke eller rusmisbrukere. Pengene kommer fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og er et prosjekt som skal gå over to år. Virksomhetsleder i Re, Elisabeth Paulsen, sier målet er å komme tidlig inn i saker der barn blir påvirket av vanskelige forhold hjemme.