Valgdirektoratet offisielt åpnet

Fredag åpnet det nye direktoratet i Tønsberg.

Kommunalminister Jan Tore Sanner

Et Valgdirektorat vil sikre åpenhet og uavhengighet i valgarbeidet mener kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Regjeringen besluttet sommeren 2014 å opprette et statlig direktorat med ansvar for valgarbeidet.

Valgdirektoratet er offisielt etablert fra 1. januar 2016, og er samlokalisert med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i Tønsberg.

– Opprettelsen av Valgdirektoratet skal bidra til fortsatt høy tillit til valg og demokrati i Norge. Opprettelsen innebærer ingen endringer i ansvars- og rolledelingen mellom staten, kommunene og fylkeskommunene. Det nye er at det valgarbeidet flyttes fra et politisk ledet departement til et fagorgan. Dette skal sikre åpenheten og uavhengigheten, sier direktør Bjørn Berg til NRK.

– I Norge er det i dag høy tillit til valggjennomføringen. Nå legger vi til rette for åpenhet og uavhengighet som sikrer fortsatt høy tillit til valggjennomføringen i fremtiden, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Starter arbeidet umiddelbart

Valgdirektoratet skal støtte kommunene og fylkeskommunene i den praktiske gjennomføringen av valg, informere velgere og gi opplæring til kommuner og fylkeskommuner.

Direktoratet omfatter om lag 30–35 årsverk.

– Direktoratets første arbeidsoppgave er å etablere en robust organisasjon i Tønsberg. Vi skal rekruttere medarbeidere til Tønsberg og overføre kompetanse til nye medarbeidere. Parallelt med dette skal direktoratet begynne å planlegge valget i 2017, forteller Berg.