Ber Statens helsetilsyn vurdere voldsdømt lege

Fylkeslegen sier det er flere årsaker til at de har bedt helsetilsynet om å se på saken.

Statens Helsetilsyn

Legens advokat mener Statens helsetilsyn bør vente med å behandle saken.

Foto: Christian Thomassen/Scanpix

Fylkeslegen i Vestfold har bedt Statens helsetilsyn vurdere en tidligere overlege på Sykehuset i Vestfold, som er dømt for vold mot en kollega.

– Det er flere enkeltepisoder i tillegg til dommen, som gjør at Statens helsetilsyn bør vurdere om det er grunnlag for å gi reaksjoner mot overlegen, sier fylkeslege Henning Mørland.

– Mener dere det er grunnlag for å frata ham autorisasjonen?

– Det tar vi ikke stilling til når saker sendes over. Det er også viktig å presisere at saker som sendes over, ikke bare gjelder tap av autorisasjon. Det kan også være snakk om å vurdere andre administrative reaksjoner, for eksempel advarsel.

Mistet jobben

Overlegen ble oppsagt fra sin jobb ved sykehuset etter anklager om vold og atferdsproblemer, men inngikk et forlik med arbeidsgiver og avsluttet arbeidsforholdet i mai 2016.

I november samme år ble han i Tønsberg tingrett dømt for å ha tatt et hardt grep om skulderen til en kollega og dyttet henne unna. Denne hendelsen ble anmeldt i mars 2016.

Det er denne dommen, i tillegg til andre episoder der overlegens atferd blir beskrevet som vanskelig, som gjør at fylkeslegen vil at Statens helsetilsyn skal vurdere overlegen.

Overlegens advokat, Victoria Holmen, opplyser imidlertid at dommen fra tingretten er anket, og mener at Statens helsetilsyn derfor bør vente med å behandle saken mot overlegen til den er ferdig i rettsapparatet.

– Jeg regner med at den dommen som er avsagt av tingretten, har vært nokså utslagsgivende i forhold til fylkeslegens vurdering, sier hun.

Tror på frifinnelse

Holmen tror tingrettens dom vil bli opphevet, eller at hennes klient blir frifunnet.

– Når man anker ved skyldspørsmålet i en sak som dette, er anledningen til å få den saken ankeprøvet i lagmannsretten veldig begrenset. Når lagmannsretten velger å slippe den inn, er det derfor stor sannsynlighet for at lagmannsretten mener dommen er feil.

– Etter mitt syn er det stor sannsynlighet for at det ender med en frifinnelse, fortsetter hun.

Overlegen har også fått støtteerklæringer fra både kolleger og pasienter der de forteller at de har gode erfaringer med overlegen. Selv sier han at han ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen av situasjonene som har oppstått.

Fylkeslegen opplyser å ikke ha vært kjent med at dommen i tingretten var anket da saken ble sendt til Statenes helsetilsyn, men mener likevel det er grunn til å sende saken over til Statens helsetilsyn for vurdering.