NRK Meny
Normal

Frykter for sikkerheten til passasjerer på Vestfoldbanen

Vestfold interkommunale brannvesen og brannsjef Per Olav Pettersen frykter at sikkerheten i togtunnelene som skal bygges på strekningen Nykirke – Barkåker ikke blir god nok.

Per Olav Pettersen

STILLER SEG UNDRENDE: Brannsjef Per Olav Pettersen i Vestfold interkommunale brannvesen synes det er underlig at Bane Nor ikke vil gjøre tilsvarende tiltak i de nye tunnelene mellom Barkåker og Nykirke som er gjort både i Jarlsbergtunnelen i Tønsberg og i den nye Holmestandstunnelen.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

Brann i tunnel på Bergensbane ved Skiple

TUNNELBRANN: Brann i togtunneler skjer. Bildet er fra en brann på Bergensbanen i 2015. Bane Nor og Vestfold interkommunale brannvesenet er nå uenige om hvilke sikkerhetstiltak som er nødvendige på de tre planlagte tunnelene på strekningen Nykirke–Barkåker.

Foto: Jernbaneverket

–Det er sikkerheten til passasjerene i tilfelle en ulykke som er vårt oppdrag, og bekymring. Vi kan ved større ulykker ikke regne med at alle kommer seg ut uten hjelp. Derfor må det tilrettelegges slik at vi kan ta oss inn og hente folk ut. Slik det planlegges nå kan vi ikke det, sier brannsjef Per Olav Pettersen i Vestfold interkommunale brannvesen (VIB) til NRK.

– Tilgang til slukkevann, og å kunne styre/få ut røyk med hjelp av kraftige nok vifter, er viktig, påpeker han.

Brannsjef forstår ikke

– Jeg stiller meg undrende til, og synes det er rart, at Bane Nor ikke vil gjøre dette på de planlagte tre nye tunnelene – Kopstad, Grålum og Skottås – slik det er gjort både i Jarlsbergtunnelen i Tønsberg, og den nye Holmestrandstunnelen, sier brannsjefen.

Han understreker at brannvesenet hadde gode dialoger med Jernbaneverket/Bane Nor da disse tunnelene ble bygget.

– Finnes det ikke et tydelig regelverk, i form av forskrifter rundt dette?

– Det er EU-direktiver som gjelder, og det kan være rom for en viss tolkning. Mulig det er er ulik praksis i ulike land også, blant annet rundt krav til sikkerhet i jernbanetunneler. Disse må omsettes til norske forhold sier brannsjefen, som mener kostnadene er forsvinnende små målt mot totalbudsjettet, sier Pettersen.

Det er i et brev til Horten kommune, Sør-Øst Politidistrikt og ambulansetjenesten i Vestfold VIB uttrykker bekymring og føler de ikke når frem med sine anbefalinger. VIB har ikke inntrykk av at Bane Nor er villig til å prioritere tilfredsstillende risikoreduserende tiltak. Dette beklager brannsjefen sterkt.

– Sikkerheten ivaretas

Pressesjef i Bane Nor, Thor Erik Skarpen, sier til NRK at de følger de lover og regler som gjelder.

Pressesjef Thor Erik Skarpen i Jernbaneverket

BÅDE OG: Pressesjef Tor Erik Skarpen i Bane Nor understreker at de følger gjeldende lover og regelverk. Når det gjelder vifter for å suge ut røyk slik brannvesenet etterlyser, sier han det bokstavelig talt kan slå begge veier, og ikke bare redde, men også kunne ta liv.

Foto: Svein Vestrum Olsson / NRK

– Sikkerheten er og blir god nok. Vi har forhandlet med lokale brannvesen ved tunnelbygging. Nå standardiserer vi så det blir likt over hele landet. OM et tog skulle bli stående i en tunnel, vil folk gå begge veier. Vifter som "styrer" røyken i en retning kan være praktisk for brannvesenet når de tar seg inn, men det kan like gjerne ta liv som redde liv. Fordi det blir mer røyk i en retning. Erfaringer fra utlandet, blant annet Russland, viser at det kan være mer hensiktsmessig å la røyken sive ut to veier, sier Skarpen.

Han har forståelse for undringen over at praksis endres på de tre planlagte tunnelene, og det velges andre sikkerhetstiltak enn på tunnelene nord og sør for tunnelene som nå skal bygges.

Kommunen vil se nærmere på saken

Arealplanlegger Berit Vasstrand i plan – og utbyggingstjenesten i Horten kommune, sier kommunen deler brannvesenets bekymring.

– Vi er opptatt av dette, og vil ta det opp når vi på nyåret skal førstegangsbehandle reguleringsforskriften, sier Vasstrand.