Avslo miljøvennlig taxisentral

Det blir ikke et nytt miljøvennlig taxiselskap i Vestfold denne omgang. – Det er trist og rart at politikerne stopper oss.

Tesla Model S

Nullutslippselskapet ZeroTaxi ville etablere seg i Sandefjord, men fikk nei av Fylkesmannen i Vestfold. Som taxibil kjører de Tesla for å gjøre utslippet mer miljøvennlig. (Illustrasjonsbilde)

Foto: James Lipman / Teslemotors

– Vi syntes søknaden var spennende, men vi ønsker en ny sak der vi ber om at regimet for drosjenæringen vurderes i vis av det nye lovverket, sier Hans Hilding Hønsvall, leder for hovedutvalg i samferdsel og areal.

For det var ikke det at miljøvennlige taxier ikke er av interesse, men Hønsvall sier at på grunn av en ny lovendring som trer i kraft 1. januar 2018, så åpner dette også for et miljøkrav i næringa.

– Så derfor sier vi da nei til søknaden fra ZeroTaxi, sier han.

Hans Hilding Hønsvall

Leder for samferdsel og areal Hans Hilding Hønsvall syntes søknaden var spennende, men vil ha en ny sak i lys av ny lovendring.

Foto: Vegard Lilleås / NRK

Enstemmig nei

ZeroTaxi søkte om å etablere en drosjesentral med nullutslipp i Sandefjord, og i går var saken oppe til behandling hos Vestfold fylkeskommune, og det ble enstemmig nei.

Leder for ZeroTaxi, Kristian Henrik Svindal synes det er trist og rart at politikerne stopper dem til å drive en nullutslippsnæring, og spesielt når det også er et ønske fra kundene som ønsker et miljøvennlig taxitilbud.

– Når det er så mange kunder som ønsker å kjøre utslippsfritt og det er drosjeeiere som ønsker å ta sjansen, så blir miljøtiltaket stoppet politisk. Da kan man jo egentlig spørre seg hvor viktig miljø egentlig er for politikerne, sier Svindal.

For å gjøre taxiselskapet mer miljøvennlig, kjører Svindal en Tesla som taxibil. Han legger til at om dette hadde gått igjennom, så hadde dette blitt Norges første utslippsfrie taxisentral.

Behov for konkurranse

Fylkestingspolitiker for Miljøpartiet de grønne, Harald Moskvil synes også det var synd at det ble avslått. Grunnen er at taxinæringen behøver konkurransen for å få bli miljøvennlig, og dette helst før lovverket trer i kraft i 2018.

– Det som er kjedelig er at det tar enda lengre tid å få taxinæringen miljøvennlig. Hadde vi fått en aktør av denne typen, hadde det bidratt til å presse de andre taxiselskapene, sier Moskvil.

Og han legger til at det er viktig at alle må bidra for å få en miljøvennlig næring.

– Vi trenger elbiler og nye energiløsninger i mange sammenhenger, og her er det mulig å gjøre det og lønnsomt for næringen å kjøpe elbiler, sier han.

Hønsvall sier at de er opptatte av miljøet, og at de allerede har gjort mange tak for å få fylket mer miljøvennlig, for eksempel med miljøvennlige busser.

– Vi holder på å forhandle om en avtale om vedlikehold av vegene våre der vi også har krav til nullutslipp, så det er vi opptatte av, avslutter han.