– Det har foregått ulovlig innkjøp

Flybåten AS og daglig leder, Arne Osmundsvaag, klager Nøtterøy kommune til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) for brudd på loven. Kommunen tilbakeviser påstandene.

Bygninger på Østre Bolæren

BYGG: Nøtterøy kommune leier ut noen av byggene på Østre Bolæren til leierskolevirksomhet.

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

Firmaet mener Nøtterøy kommune bevisst omgikk loven da Gulsrud Booking fikk ansvaret for bookingen på Østre Bolæren.

Kommunen tilbakeviser påstandene og skriver til KOFA at avtalen med Gulsrud Booking er en tjenestekonsesjon, og dermed ikke skal lyses ut som et offentlig anbud.

– Ikke brudd på loven

– De har en avtale om bruk av 1990-bygget og befalsforlegning på Østre Bolæren. Vi kjøper ikke tjenester fra dem, de leier bygget og bruker det til sine grupper, sier Per Ole Bing-Jacobsen, kommunaldirektør i Nøtterøy kommune.

Per Ole Bing Jacobsen

LEIEKONTRAKT: Per Ole Bing-Jacobsen, assisterende rådmann i Nøtterøy kommune, sier kommunen har holdt seg innenfor loven.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Han opplyser at kommunen kun får betalt for leien. Derfor mener han loven for offentlige anskaffer ikke gjelder i dette tilfellet.

– Vi får en andel av de inntektene til Gulsrud. Har de 10.000 overnattingsdøgn, får vi mer godtgjørelse enn hvis det er 5.000, sier Bing-Jacobsen.

Nøtterøy kommune har sendt tilsvar til KOFA som skal behandle saken.

Arne Osmundsvaag som er daglig leder i Flybåten AS, mener kontrakten kommunen har inngått i realiteten ikke er en leiekontrakt, men en gjensidig samarbeidsavtale hvor begge parter har plikter.

Arne Osmundsvaag

KRITISK: Daglig leder i Flybåten, Arne Osmundsvaag mener kommunen har brutt loven for offentlige anskaffelser.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Rettferdig konkurranse

– Den inneholder ikke elementene en husleiekontrakt skal ha, sier han.

Osmundsvaag mener avtalen er en tjenestekontrakt hvor Nøtterøy kommune kjøper markedsføring, booking og fakturering fra Gulsrud leirsted.

– Kjøp av tjenester på over 500.000 skal ut på anbud. Slik at flere kan være med å kjempe om kontraktene, sier Osmundvaag.

Han reagerer på at Nøtterøy kommune ikke har overført betydelig økonomisk risiko til Gulsrud booking, men selv står for vedlikehold av bygningsmassen, vask og klargjøring for gjestene.

– Da er det ikke lenger snakk om en tjenestekonsesjon, men en tjenestekontrakt. Jeg håper politikerne bruker sin ombudsfunksjon og engasjerer seg i dette så vi får gjenopprettet konkurransen, sier Osmundsvaag.