Anker fengselsdom etter melkesalg

Øko-bonden Gustaaf Koot er dømt til fengsel for å ha solgt upasteurisert melk fra gården sin i Holmestrand.

Gustaaf Koot

UENIG MED RETTEN: Økobonden Gustaaf Koot (t.v.) mener han er i sin fulle rett til å selge upasteurisert melk fra gården sin i Holmestrand. Han anker dommen på 14 dagers betinget fengsel. Her sammen med sin forsvarer i tingrettet, advokatfullmektig Preben Askø.

Foto: Hans Christian Eide / NRK

Koot har aldri lagt skjul på at han selger ubehandlet melk fra gården sin i Holmestrand.

Ble politianmeldt

I Dagens Næringslivs helgemagasin D2 i februar 2015 fortalte han om såkalte melkeringer som kjøper upasteurisert melk av ham, som distribuerer melken videre til dem som vil kjøpe. Artikkelen førte til at han ble politianmeldt av Mattilsynet.

Lovverket sier det er påbudt å varmebehandle, altså pasteurisere, all melk for konsum i Norge. Det åpnes likevel for direkte salg fra gård, dersom salget er tilfeldig og ikke bærer preg av butikkvirksomhet. Det er denne unntaksbestemmelsen Koot hele tiden har støttet seg på.

Nordre Vestfold tingrett måtte derfor avgjøre hva som er tilfeldig og hva som er butikk. Det er ingen rettspraksis å støtte seg på. Det gjør denne saken prinsipiell.

Velorganisert

– Tilfeldig salg kan ikke være at noen snubler over et melkespann og bestemmer seg for å kjøpe, sa Gustaaf Koot da saken ble behandlet i slutten av mai.

Retten påpeker i dommen at ordet «tilfeldig» i lovteksten kan være uklart uten å definere eller nyansere. Likevel mener retten at Koot har drevet butikk og solgt ubehandlet melk til en fast kundegruppe, noe som er i strid med unntaksbestemmelsen.

– Tiltaltes omsetning av rå melk til konsum fremstår på sin side som både velorganisert og tilrettelagt, skriver retten i dommen.

Nordre Vestfold tingrett støtter seg på Mattilsynets tolkning av lovverket, som mener unntaket i loven kun gir en meget begrenset adgang til salg av rå melk.

Anker dommen

Tingretten legger til grunn at upasteurisert melk er et potensielt helsefarlig produkt og at salg av slik melk kan sette menneskers liv og helse i fare. Retten mener saken er så alvorlig at en kortere ubetinget fengselsstraff vil være riktig.

Straffen er likevel satt til 14 dagers betinget fengsel, med en prøvetid på to år. Det betyr at Koot slipper å sone, med mindre han begår nye lovbrudd i prøvetiden.

Strafferabatten får han blant annet fordi saken lå svært lenge hos påtalemyndigheten før tiltalen ble tatt ut. Dommen er i samsvar med påtalemyndighetens påstand.

– Vi er fornøyd med dommen, sier politiadvokat Tale Helgerød til NRK.

Koots forsvarer, advokat Marie Sølverud, sier de anker dommen på grunn av lovanvendelsen. Hun mener tingretten ikke har gått inn vurderingen av ordet «tilfeldig». Samt at retten heller ikke har sett denne forskriften i sammenheng med andre forskrifter, eksempelvis for omsetning av rakfisk.

– Det er behov for en ordentlig avklaring her. Jeg tenker at man her har vært for snever i sin forståelse av forskriftens ordlyd, sier Sølverud til NRK.