– Jeg ser en del som ikke burde bruke komfyren

Mange brannulykker starter hjemme på komfyren. Nå ønsker brannvesenet å sette i gang tiltak for å forhindre brann hos eldre og syke mennesker.

Brannsikkerhet for eldre

Stadig flere eldre med kognitiv svikt bor lengre hjemme. Brannsjef i Vestfold interkommunale brannvesen vil gjøre tiltak for å forhindre branntilfeller fra komfyren (Illustrasjonsfoto).

Foto: Per Simon Mustvedt / NRK

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) omkom 19 personer i brann her i landet første halvår i år. Over halvparten av dem, var over 67 år.

Brannsjef i Vestfold interkommunale brannvesen (VIB) Per Olav Pettersen mener utfordringen i dag er at eldre folk med dårlig bo- og rømningsevne stadig bor lengre hjemme.

– Vi ser at disse i dag er overrepresentert i statistikken. Svært mange over 70 år er de som omkommer i brann, sier Per Olav Pettersen.

Starter på komfyren

Ifølge Vestfold interkommunale brannvesen har det vært 51 bygningsbranner i Vestfold første halvår i år. Fem av brannene startet på komfyren.

– Jeg ser at det er en del som ikke burde bruke komfyren, for eksempel folk med kognitiv svikt, som demens. I noen tilfeller kunne det kanskje vært fornuftig å stenge av komfyren og få til hjemlevering av maten, sier Pettersen.

Per Olav Pettersen.

UTFORDRINGEN: Per Olav Pettersen sier utfordringen er at flere eldre bor lengre hjemme, og at mange over 70 år omkommer i brann.

Foto: Dina Sofie Espeseth / NRK

– Vi ser også at røyking, rusproblematikk og psykiatri er et tema, og noen av de har som sagt dårlig evne til å ta vare på seg selv. De er utsatt for brann, men har også dårlig rømningsevne. Når det brenner går det fort og de kommer seg ikke ut, sier Pettersen.

Setter inn komfyrvakt

Vaktmester ved Midtløkken bo- og servicesenter i Tønsberg Jørn Egil Klowning, forteller at det i år skal settes inn komfyrvakter i alle leilighetene.

Jørn Egil Klowning

KOMFYRVAKT: Jørn Egil Klowning sier at det har vært en del tilfeller av røykutvikling på servicesenteret, og at komfyrvakt hos de eldre nå er på sin plass.

Foto: Dina Sofie Espeseth / NRK

– Det har vært en del tørrkoking og røykutvikling, så det er på sin plass. I første omgang er det 68 leiligheter som får komfyrvakt, så får 57 leiligheter det til høsten, sier Klowning.

Frykter brann

Marit Aastum har bodd på Midtløkken i fire år. Hun går med rullator og bor i tredje etasje. Hver dag er hun redd for brann. For en ukes tid siden fikk hun beskjed om at de skal få komfyrvakt.

– Jeg synes det er kjempebra. Det er så mange som glemmer å ta av kjeler og stekepanner, sier hun.

Hun sier at mange på bo- og servicesenteret er dårlige til beins, og tror at folk vil slappe mer av med komfyrvakt.

Godt samarbeid

For fremtidig forebygging av brann, tror Pettersen at det er viktig at brannvesenet har et godt samarbeid med helse og omsorgstjenesten i kommunen.

– Det som først og fremst må gjøres er å få til en økt brannsikkerhet, som komfyrvakter. Det er også viktig med røykvarslere med seriekobling og tiltak som er tilpasset den enkelte, slik at de har en større sjanse til å greie seg hvis det skulle oppstått en brann, avslutter Pettersen.

Marit Aastum

FRYKTER BRANN: Marit Aastum har opplevd flere tilfeller av brann i løpet av sitt liv, og er redd for brann hver dag.

Foto: Dina Sofie Espeseth / NRK