Normal

– Jarlsberg er et godt kommunenavn

Jarlsberg kan bli det nye navnet på en ny storkommune i Vestfold.

Jarlsberg hovedgård

Jarlsberg grevskap hadde sete på Jarlsberg hovedgård. Kanskje kan det gamle grevskapet også bli kommunenavn i Vestfold i fremtiden.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

De seks kommunene Stokke, Andebu, Lardal, Re, Hof og Holmestrand samarbeider om flere kommunale tjenester og ser også for seg en mulig sammenslåing i fremtiden.

Dersom en ny stor innlandskommune blir en realitet, kan Jarlsberg være et passende navn, mener ordfører i Stokke, Erlend Larsen.

Thorvald Hillestad

- Jarlsberg er ikke noe dårlig navn, sier Re-ordfører Thorvald Hillestad (Sp).

Foto: Mette Stensholt Schau / NRK

– Jarlsberg er et navn med historisk sus og har blitt brukt i store deler av området tidligere, sier Larsen til NRK.no

Støttes av ordførerkollega

Stokkeordførereren foreslo navnet i en samtale med Kommunal Rapport, da ordførerene i de seks kommunene var samlet for å snakke om kommunesammenslåing.

– Vi har ikke planer om å slå oss sammen i dag, og kommunenavn er ikke noe vi har diskutert, men dersom dette tvinger seg fram, er ikke Jarlsberg noe dårlig navn, sier Larsens ordførerkollega i Re, Thorvald Hillestad.

Ordføreren i de seks kommunene har ikke noe uttalt ønske om å slå seg sammen i dag, men har innledet et samarbeid for å være føre var.

Erlend Larsen

– Jarlsberg er et navn med historisk sus, sier Stokke-ordfører Erlend Larsen (H).

Foto: Hege t. Holtung

– På denne måten kan vi ha styring selv fremfor å bli slukt av en en stor bykommune, sier Larsen.

Vil ikke bli utkant

Erlend Larsen foretrekker en mulig kommunesammenslåing med innlandskommunene, fremfor nabobyene Tønsberg eller Sandefjord.

– Vi tror den kulturen småkommunene har tar mer vare på småstedene i en kommune, enn en bykommune som er konsentrert rundt ett stort sentrum, sier Larsen.

Hverken Larsen eller Hillestad ønsker at kommunen deres skal bli en utkant i en stor bykommune.

– Jeg tror Vestfold er tjent med å ha en stor landkommune i fremtiden og med 40.000 innbyggere kan vi bli en stor maktfaktor i Vestfold, sier Hillestad.

– Men foreløpig lever vi godt med bare et samarbeid, supplerer Larsen.