NRK Meny
Normal

– Dytter oppgaven over på kommunene

– Sykehuset i Vestfold skyver ansvaret for behandling av rusmisbrukere til kommunene, sier kommuneoverlege.

Rusmisbruker

Fylkeslegen i Vestfold har fått oppgaven med å avgjøre om Sykehuset kan overlate ansvaret for rusmisbrukere som trenger bistand eller kontrolltiltak i LAR, til hjemmesykepleien i kommunene. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Bjørn Anders Sørli / NRK

Sykehuset i Vestfold og Horten kommune er uenig i ansvarsforhold og finansieringsansvar for utdeling av medisiner til rusmisbrukere som er under behandling i «Legemiddelassistert rehabilitering» (LAR).

Niels Einar Kirkhus

Kommunelege Niels E. Kirkhus har hatt flere møter med Sykehuset i Vestfold uten å komme til enighet.

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

– Vi er uenige i hvem som har ansvaret for dem som er avhengig av kontrollrutiner, eller utdeling hver dag, for at medisineringen skal være forsvarlig, sier kommuneoverlege i Horten, Niels E. Kirkhus.

– Støttes av statsbudsjettet

I statsbudsjettet er det avklart at helseforetakene skal dekke utleveringskostnadene i LAR. Samtidig gis det unntak for pasienter som fyller kriterier for bistand fra kommunehelsetjenesten, deriblant innsatte i fengsler og brukere av hjemmetjenesten og det er tolkningen av det siste som er problemet.

Sykehuset i Vestfold ønsker å inngå en avtale med apotekene om utdeling av medisiner til LAR-brukere, men de fleste apotek er stengt søndager og helligdager. Da må rusmisbrukere hente sin daglige dose et annet sted og denne gruppen mener sykehuset kommunene bør ta ansvaret for.

– Vi mener å ha støtte for vårt syn i statsbudsjettet, men her er vi uenige i tolkningen, sier Finn Hall, klinikksjef ved Sykehuset i Vestfold.

– Dette er pasienter som kan gå eller sykle til mottakingsstedet og det blir feil å gjøre denne pasientgruppen til hjemmehjelpsbrukere, sier Kirkhus.

Les også:

– Dytter unna ansvaret

Rusmisbrukerne som er under LAR kan få en ekstra døgndose, men da må de ha vist stabil rusmestring av lengre varighet. Andre er avhengige av kontrollrutiner og må hente sine medisiner daglig og da blir det å opprette et tilbud som ikke er der i helgen merkelig, mener kommuneoverlegen.

– De dytter det ansvaret de har for denne pasientgruppen over på kommunene, sier Kirkhus.

De som leverer ut medisiner skal også vurdere om brukeren er ruset og eventuelt berusningsgrad. Derfor er kommunene avhengig av å ha folk med kompetanse til oppgaven.

– Det er rusmisbrukere som er avhengig kontrolltiltak for å klare seg. I tillegg skal de levere urinprøver, sier Kirkhus.

Fylkeslegen avgjør

Sykehuset i Vestfold mener kommunene må ta sin del av ansvaret for denne pasientgruppen.

Utviklingstrekk og målsettinger for helsetjenesten gjennom samhandlingsreformen er at flere tjenester skal gis i kommunehelsetjenesten.

Brev til Fylkeslegen

Helseforetaket er enig med Horten kommune om at Fylkeslegen får avgjøre saken, men de anbefaler at det gjøres en helhetlig gjennomgang av organisering, ansvar og finansiering av LAR-behandlingen.

– Vi har inngått en midlertidig avtale med en del kommuner for å få tid til å avklare uklarheter og uenigheter, sier klinikksjef Finn Hall.

Både Sykehuset i Vestfold og kommunelegen i Horten har sendt inn brev til fylkeslegen hvor de argumenterer for sine synspunkter. Fylkeslegen bekrefter å ha mottatt brev fra begge parter, men har saken til behandling og kan ikke uttale seg om den nå.