– Dette holder ikke

Flere politikere reagerer på at Statped ikke kan levere punktskriftsbøker til blinde Ola.

Ola på rommet

TRIST: Nøtterøygutten Ola Gullstrand synes det er leit at skolen ikke får punktskriftsbøkene de har søkt om til skolestart. Det kan bli en tung start på ungdomsskolen, frykter han og pappa Tage.

Foto: Igor Tratkowski / NRK

Denne uka skrev NRK om 13 år gamle Ola Gullstrand som ikke får punktskriftsbøkene som skolen mener han har best læringsutbytte av.

Dette skyldes blant annet ressursmangel, ifølge Statlig spesialpedagogisk tjeneste. Nå mener flere stortingskandidater at det bør tas grep i saken.

– En dårlig start

En av politikerne er stortingskandidat Kathrine Kleveland (Sp).

Kathrine Kleveland i senterpartiet

UHOLDBART: Stortingskandidat for Senterpartiet, Kathrine Kleveland, synes det bør gjøres noe med ressursene dersom Statped ikke kan levere punktskriftsbøker.

Foto: Senterpartiet

– Dette er en dårlig start på ungdomsskolen for denne gutten, hvis han ikke har de samme læremidlene som de andre har. Dette skulle være på plass, også for han fra skolestart.

– Holder det at Statped sier at de ikke har nok ressurser?

– Nei, da synes jeg det er noen som må gjøre noe med de ressursene. Når han stiller med et «drawback» fra start av ved at han ikke kan se, så burde hvert fall han være den som har alle lærebøkene og hjelpemidlene klare til start, så dette holder ikke, svarer Kleveland.

Også utdanningspolitisk talskvinne for Frp, Lill Harriett Sandaune, reagerer på situasjonen til Ola.

– Det kan ikke være slik at manglende ressurser i Statped skal avgjøre om elever får nødvendige verktøy for å mestre skolehverdagen. Da må man sørge for å skaffe til veie de nødvendige ressursene, sier Sandaune, og legger til at dersom Ola har best læringsutbytte av punktskrift, må han få tilbud om dette.

Får støtte

Stortingskandidat for Vestfold Arbeiderparti, Lozan Balisany, mener også det bør gjøres noe med denne saken.

Lozan Balisany

MÅ LYTTE TIL SKOLEN: Stortingskandidat for Vestfold Arbeiderparti, Lozan Balisany, mener lærerne og skolen som kjenner Ola best bør bli lyttet til i denne saken.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Hun synes det er viktig at eleven føler skolen som en inkluderende arena for å lære mest mulig, og at det skjer med de riktige læremidlene.

– Her har skolen gjort en vurdering på hva som er riktig i forhold til denne elevens situasjon, og det må vi klare å etterkomme, sier Balisany.

Ny ekspertgruppe

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Magnus Thue, sier de stadig får høre om liknende tilfeller som Ola. Han mener det er veldig uheldig at det ikke finnes tilgjengelige læremidler fra skolestart.

Magnus Thue

EKSPERTER PÅ SAKEN: Statssekretær ved Kunnskapsdepartementet, Magnus Thue, forteller at de har opprettet en ny ekspertgruppe som skal se på spesialundervisning og særlig tilpasset undervisning.

Foto: Marte Garmann

– Men nå må det sies at Statped ofte har tilgjengelig materiell, men det er ikke alltid i det formatet eleven ønsker, sier Thue.

– Norges Blindeforbund går hardt ut og kaller det en «fallitterklæring», hva har du å si til det?

– Jeg tror ikke det er hensiktsmessig å bruke den retorikken, men både blindeforbundet og vi er enige i at man skal ha god og tilpasset opplæring med gode og kvalitetssikrede læremidler til alle.

Thue legger til at Kunnskapsdepartementet har satt i gang en ny ekspertgruppe som skal se på spesialundervisning og særlig tilpasset undervisning. Dette arbeidet ventes å bli ferdig våren 2018.

Vil forenkle produksjonen

Avdelingsdirektør Niels-Erik Mathiassen i Statped sier at problemet ikke kun er ressursmangel, men også at søknaden om bøkene kom for sent.

– Vi forsøker å imøtekomme dem. Han får alle bøkene han trenger på leselist, og også noen på papir. En kunne alltid trengt mer ressurser, men det er ikke bare det det handler om her.

Mathiassen legger til at de vil forenkle produksjonen av bøker på papir, slik at dette ikke vil koste dem ressurser i fremtiden.

– For at en bok i leselist skal kunne passe inn i en vanlig bok, må det jobbes med formatet. Det tar tid, men vi jobber for å forenkle dette. Når en har boken i formatet til leselist, skal det automatisk komme en versjon i papir.