NRK Meny
Normal

– Andebu bør til Sandefjord

Sp-ordføreren i Andebu er åpen for å slå sammen Vestfold til én kommune, mens rådmannen anbefaler en sammenslåing med Sandefjord og Stokke.

Andebuordfører Bjarne Sommerstad

Ordfører Bjarne Sommerstad ser i flere retninger når Andebu kommune skal bestemme seg for hvilke kommuner de skal slå seg sammen med. (Arkivbilde).

Foto: Susann Rismyhr / NRK

I lørdagens VG, gikk professor Jørn Rattsø ut og anbefalte at hele Vestfold bør bli én kommune.

Ordfører i Horten, Børre Jacobsen, har tidligere foreslått det samme og nå sier Bjarne Sommerstad, ordfører i Andebu, til Tønsbergs Blad at også han er åpen for en slik tanke.

– Jeg hadde levd godt uten en kommunereform, men når vi nå er nødt til å forholde oss til en kommunereform, kunne det vært et alternativ, mener Sommerstad.

Les også: – Bør samle seg om Horten/Tønsberg og Sandefjord/Larvik

– For sterk byidentitet

Men ordføreren i Andebu tror den sterke byidentiteten i Vestfold gjør det urealistisk med én stor vestfoldkommune.

– Vi er ikke så store i areal, men den store byidentiteten i Vestfold gjør det vanskelig for Vestfold å bli én kommune, sier Sommerstad til NRK.no.

Andebu-ordføreren kommer ikke til å jobbe for en sammenslåing for hele fylket.

– Vårt førstevalg er en landkommune, men vi er opptatt av lokaldemokratiet og i kommunereformen er jeg redd for lokaldemokratiet. I en stor vestfoldkommune kunne vi hatt by- og bygdeutvalg etter mønster fra bydelsutvalgene i Bergen og Oslo og da vil vi kunne få større innflytelse på politikken i Vestfold, sier Bjarne Sommerstad.

Kristin Saga

NHO-direktør Kristin Saga mener det er viktig å tørre å ta debattene om mulige løsninger for kommunene i Vestfold.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Bjarne Sommerstad tilhører Senterpartiet og NHO-direktør Kristin Saga synes det er spennende at en Sp-ordfører tør tenke slike tanker.

– Det viktige er jo at vi tør åpne opp for debatten og vurdere om dette kan være en god løsning og ikke lukke debatten før den har begynt, sier hun.

– Viktig å ta et retningsvalg

Bjarne Sommerstad er primært for en stor landkommune og Andebu er i sonderinger om en mulig sammenslåing med flere landkommuner.

Andebu kommune deltar i 5K-samarbeidet (Andebu, Hof, Holmestrand, Re og Stokke), men Ole Sverre Lund, rådmann i Andebu kommune, vil utrede Sandefjord–Andebu–Stokke som én kommune.

– Det er et alternativ til én landkommune, sier Lund.

Rådmannen mener det er viktig at Andebu gjør et valg for hvilken retning de vil gå ganske rask, helst allerede i høst.

– Det er viktig for nabokommunene våre å få vite hva vi ønsker, dessuten er det mye som stopper opp i Vestfold før kommunene har tatt et retningsvalg, sier Lund.

Ole Sverre Lund, rådmann i Andebu

Ole Sverre Lund, rådmann i Andebu, mener Andebu kommune er best tjent med å slå seg sammen med Sandefjord og Stokke.

Foto: Andebu kommune

Flere interkommunale samarbeidsløsninger innen legevakt med øyeblikkelig hjelp-plasser, videreutvikling av helse- og omsorgstjenestene som følge av Samhandlingsreformen, barnevern, byggesak o.l. er under planlegging.

Alternative løsninger for kommunestyret

Andebu kommune har mottatt invitasjon til dialog fra kommunene Sandefjord og Stokke om å delta i en videre prosess for å avklare fremtidens kommunestruktur. Rådmannen anbefaler at kommunestyret takker ja til invitasjonen.

Samtidig har rådmannen i Andebu kommune lagt fram en sak for kommunestyret om utredning av kommunesammenslåing for 5K–fase 1 og alternative løsninger for Andebu kommune.

Utredning av 5K som én kommune gjennomføres i to faser. Fase 1 er den utredningen som foreligger nå og Lund anbefaler at kommunestyret tar den til orientering. I fase 2 skal de fem kommunene ta stilling til om de skal delta i et videre utredningsarbeid med tanke på en sammenslåing.

Kommunestyret i Andebu vil derved ha to alternativer å velge mellom.

– Vi er veldig avhengig av hva Stokke gjør. Nå har de sagt at de trolig går mot Sandefjord og da må vi også tenke nytt i forhold til hva vi gjør. Vi ligger midt i Vestfold og kan se i begge retninger, sier Sommerstad.