NRK Meny
Normal

- Stor fare for trafikksikkerheten

To bedrifter i Tønsberg får ikke lenger gjennomføre EU-kontroller. Vegvesenet mener de brukte amatørmessige metoder.

Rust under bil

En av bilene som Vegvesenet kontrollerte i Tønsberg. Denne bilen var EU-godkjent.

Foto: Statens Vegvesen

Funnene ble gjort av tilsynsseksjonen i Statens vegvesen i sommer.

– Etter en trafikkulykke fikk vi en bil inn i kontrollhallen på Tønsberg trafikkstasjon. Papirene viste at den nettopp hadde hatt EU-kontroll, men bilen var i så dårlig forfatning at den umulig hadde blitt godkjent hvis den hadde blitt kontrollert etter kontrollveiledningen, sier leder av tilsynsseksjonen i Statens vegvesen Region sør, Einar Eskilt.

Begge bærearmene i bakstillingen på bilen hadde store rustangrep ifølge Vegvesenet.

Kontrollorganer driver kun med EU-godkjenninger, og driver altså ikke med reparasjon av biler.

Les også:

Amatørmessig
Fagkoordinator Einar Eskilt i Statens vegvesen

Leder av tilsynsseksjonen i Statens vegvesen Region sør, Einar Eskilt.

Foto: Thomas Nikolai Blekeli / NRK

Undersøkelsen avdekket at den venstre bærearmen var knekt og forsøkt sveiset sammen på en meget amatørmessig måte.

– Det samme kontrollorganet har tidligere fått skriftlige advarsler fra oss, og det var en samlet vurdering av alle disse som førte frem til at vi tilbakekalte godkjenningen som kontrollorgan, sier Eskilt.

Den andre bedriften mistet også tillatelsen på grunn av flere skriftlige advarsler over en periode på fem år.

– Ved vårt siste stikkprøvetilsyn viste det seg at virksomheten benyttet utstyr som ikke var kalibrert og godkjent, og at de forholdt seg til gamle og utdaterte regelverk. I begge tilfeller anser vi avvikene som alvorlige og en stor fare for trafikksikkerheten, sier Eskilt.

Klager på vedtaket

Begge kontrollorganene fikk tilbakekalt sin godkjenning i seks måneder. Det ene kontrollorganet har klaget på vedtaket.

– Det andre kontrollorganet har vi ikke mottatt noen skriftlig kommentar fra, sier Eskilt.

Tilsynsseksjonen i Statens vegvesen Region sør arbeider for tiden med flere kontrollorgan som risikerer å få tilbakekalt sin godkjenning på grunn av grove og gjentatte brudd på regelverk og kontrollveiledning.

Eskilt ønsker ikke å si hvor virksomhetene holder til fordi det er en pågående sak.

Rust under bilen
Foto: Statens vegvesen