2019 VÁLGABOHTOSAT

Ålesund

Nørvøy, Nørvasund og Hatlane
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

23,9 %
764 jienat
23,1 %
739 jienat
14,7 %
471 jienat
13,6 %
435 jienat
6,0 %
193 jienat
5,9 %
189 jienat
3,3 %
107 jienat
2,8 %
90 jienat
2,4 %
76 jienat
1,8 %
58 jienat
1,3 %
40 jienat
0,9 %
29 jienat
0,2 %
6 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  9 327 jienastanvuoigatvuođalačča.
61 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Nørvøy, Nørvasund og Hatlane
Fylkkadikkeválggat