2019 VÁLGABOHTOSAT

Ålesundlista Tverrpolitisk liste for Ålesund
Gielddaválggat

Dát lista gávdno dušše..Ålesund

Bellodatjienat

8,2 %
2500 jienat
20,4 %
6254 jienat
19,5 %
5975 jienat
17,4 %
5341 jienat
12,8 %
3938 jienat
5,9 %
1808 jienat
4,7 %
1439 jienat
3,2 %
970 jienat
2,3 %
690 jienat
2,1 %
630 jienat
1,8 %
552 jienat
1,6 %
485 jienat
0,2 %
76 jienat

Maid oaivvilda Ålesundlista Tverrpolitisk liste for Ålesund?

Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid hárrái:

Ålesundlista Tverrpolitisk liste for Ålesund ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Den plan­lagde bypakka for Ålesund er for svak på kol­lek­tiv­til­bod og gang- og syk­kel­ve­gar.

Ålesundlista Tverrpolitisk liste for Ålesund lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Ute­stadane i Ålesund kommune bør få skjenke alkohol fram til klokka 03.00 om natta.

Ålesundlista Tverrpolitisk liste for Ålesund lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Ålesund kommune bør opne for kom­mer­si­elle aktørar innanfor eldre­om­sor­gen.

Ålesundlista Tverrpolitisk liste for Ålesund lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Ålesund bør revur­dere nynorsk som admi­ni­stra­sjons­språk.

Ålesundlista Tverrpolitisk liste for Ålesund lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Ålesund kommune bør seie ja til det privatesam­ferd­sels­pro­sjek­tet Bor­gund­fjord­tun­ne­len.

Ålesundlista Tverrpolitisk liste for Ålesund lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Ålesund kommune bør redusere talet på kom­mune­styre­re­pre­sen­tan­tar før kom­mune­va­let i 2023.

Ålesundlista Tverrpolitisk liste for Ålesund ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Å bygge ei ny kyrkje på Hatlehol bør vere ei prio­ri­tert oppgåve for Ålesund kommune.

Geahča eará bellodagaid gielddaválgabohtosiid