2019 VÁLGABOHTOSAT

Tverrpolitisk Liste for Gratangen
Gielddaválggat

Dát lista gávdno dušše..Gratangen

Bellodatjienat

11,3 %
64 jienat
46,2 %
262 jienat
23,3 %
132 jienat
19,2 %
109 jienat

Maid oaivvilda Tverrpolitisk Liste for Gratangen?

Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid hárrái:

Tverrpolitisk Liste for Gratangen ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Ny brann­sta­sjon bør vurderes lagt til Gra­tangs­botn hvis det er bil­li­gere enn på Årstein.

Tverrpolitisk Liste for Gratangen lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Gra­tan­gen kommune bør fort­sette med å drive tre barne­ha­ger.

Geahča eará bellodagaid gielddaválgabohtosiid