Hopp til innhold

WHO slår alarm: 50 prosent økning i meslinger i fjor

136.000 mennesker døde av meslinger i fjor, viser foreløpige tall fra Verdens helseorganisasjon. I Europa var det 15 ganger så mange tilfeller i fjor som i 2016.

Vaksinering mot meslinger i Sør-Sudan 17. april 2019.

Vaksinering mot meslinger i Sør-Sudan 17. april 2019. 750 tilfeller av meslinger – av dem seks døde – er rapportert i Sør Sudan så langt i 2019. Det er seks ganger så mange som antall tilfeller i hele 2018.

Foto: Sam Mednick / AP

– Våre data viser at det er en betydelig økning i antall tilfeller av meslinger. Det ser vi i alle regioner, sier WHOs direktør for immunisering og vaksiner, Katherine O'Brien.

Hun sier at foreløpige tall peker mot en 50 prosents økning i antall rapporterte meslingtilfeller fra 2017 til 2018.

170.000 tilfeller av meslinger ble rapportert inn til WHO i 2017. Selv om landene har frist til april med å rapportere inn tilfeller, er tallet for 2018 allerede oppe i 229.000.

O’Brien sier at under ti prosent av alle meslingtilfeller blir rapportert, så det reelle tallet sykdomstilfeller «er millioner», skriver AFP.

136.000 døde i fjor

De foreløpige tallene til WHO viser at 136.000 mennesker døde av meslinger i fjor.

– Vi har utbrudd som er varige, store og vokser. Dette er ikke et isolert problem, sier hun.

Ifølge WHO hadde antall meslingtilfeller en jevn nedgang frem til 2016, men har så hatt en kraftig økning siden de to siste årene.

En kvinne på vei med sine barn til en helseklinikk på Madagaskar

En kvinne på vei med sine barn til en helseklinikk på Madagaskar for å vaksinere dem mot meslinger.

Foto: Jerome Delay / AP

Utbrudd på Madagaskar

Katrina Kretsinger, som leder WHOs immuniseringsprogram viser til utbrudd i Ukraina, Madagaskar, Kongo (DRC), Tsjad og Sierra Leone.

– Bare på Madagaskar har det siden oktober i fjor og frem til 12. februar vært 66.278 tilfeller og 922 rapporterte dødsfall, sier WHO.

Ifølge CNN sier helsemyndighetene på Madagaskar at vaksinedekningen var på under 50 prosent ved starten av utbruddet på grunn av et svakt og dårlig finansiert helsesystem, i tillegg til mangel på rutinemessig vaksinasjon.

Meslinger krever at 95 prosent av befolkningen vaksinerer seg for at de man skal få såkalt flokkimmunitet, tallet som må til for å kunne beskytte den lille andelen som på medisinsk grunnlag ikke kan ta vaksinen.

Kraftig økning i Europa

Mens manglende helsetilbud er hovedgrunnen til meslingutbrudd i fattige land, sier WHO at sløvhet og feilinformasjon om vaksiner fører til flere tilfeller i mer velstående land.

WHO sier at flere i Europa vaksinerte seg mot meslinger i 2018 enn noen gang tidligere.

Likevel har det i Europa vært en dramatisk økning i antall tilfeller de siste årene. I løpet av de elleve første månedene i fjor fikk 82.596 mennesker i Europa meslinger.

Det er en tredobling i forhold til året før og 15 ganger så mange som i 2016.

Ifølge WHO skyldes den eksplosive økningen i Europa at det i noen europeiske områder har antallet som vaksineres falt under det kritiske nivået på 95 prosent av befolkningen.

– Vi går tilbake etter den tidligere fremgangen. Og vi går ikke tilbake fordi vi ikke har verktøy til å forhindre dette. Vi har verktøy til å bekjempe meslinger. Vi går tilbake på grunn av manglende vaksinering, sier O'Brien.

SISTE NYTT

Siste nytt