Skal få en million barn i kriseområder på skolebenken

Regjeringen vil sette av mer penger på å gi barn i kriseområder som Syria utdanning. Bistanden skal økes med en halv milliard kroner i statsbudsjettet, som legges fram om få dager.

Regjeringen vil sette av mer penger på å gi barn i kriseområder som Syria utdanning. Bistanden skal økes med en halv milliard kroner i statsbudsjettet, som legges fram om få dager.

SE TV-INNSLAG: Regjeringen foreslår å bevilge nesten 2,4 milliarder kroner neste år til utdanning av barn i kriseområder. Pengene skal gis til FN og private organisasjoner, som følger Norges prioriteringer.

– Vi vet at uten utdanning blir det ingen utvikling, og regjeringa dobler derfor innsatsen fram mot 2017 innenfor utviklingshjelp til utdanning, forklarer utenriksminister Børge Brende (H) til NRK.

Regjeringen foreslår å bevilge nesten 2,4 milliarder kroner neste år til utdanning av barn i kriseområder. Pengene skal gis til FN og private organisasjoner, som følger Norges prioriteringer.

Økningen er på en halv milliard kroner i statsbudsjettet for 2015, og tilsvarer 30 prosents økning sammenliknet med fjorårets budsjettpost om utdanning i det rødgrønne statsbudsjettet.

Regjeringens mål er at grunnskolepotten skal nærme seg 4 milliarder kroner om tre år.

– Det betyr blant annet at vi kan hjelpe en million barn som ikke får tilbud om skole i dag, og det er et sjumilssteg, legger utenriksministeren til.

Brende peker på forskning som viser at barn som får tilbud om grunnskole i mindre grad pådrar seg sykdommer eller havner i fattigdom.

57 millioner barn uten skoletilbud

Pengene fra statsbudsjettet 2015 kanaliseres gjennom FN, UNICEF, Global partnership for education og andre private NGO-er. Brende håper også andre land vil være med på spleiselaget for skole og utdanning for barn.

Per i dag er det rundt 57 millioner barn som ikke får tilbud om grunnskole. Unicef anslo i januar i år at det koster 6 milliarder kroner bare i Syria å gi utdanning til barn og dermed hindre en tapt generasjon.

Statsminister Erna Solberg har tidligere uttalt at den borgerlige regjeringen ønsker å ta et internasjonalt lederskap når det gjelder å spre utdanning, og da spesielt for jenter, som mange steder i verden ikke får lov eller mulighet til å utdanne seg.

Barn i konfliktområder som Syria, Jordan og Libanon skal prioriteres. Også jenter og funksjonshemmede skal nås, spesielt i samarbeidsland som viser vilje til å satse på utdanning. Forslaget er den største endringen i budsjettet på utviklingssida.

– Plan Norge er begeistret

– Dette overgår våre forventinger, sier Olaf Thommessen, generalsekretær i Plan Norge.

Thommessen sier at Plan har over flere år jobbet for at Norge skal øke bistanden til utdanning. I valgkampen i 2013 utfordret de stortingskandidatene til å øke bistanden til utdanning med en «Jentemilliard» i løpet av stortingsperioden.

Statsmininister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen var blant de som svarte ja på utfordringen, og de ligger nå an til å oppfylle løftet, ifølge Plan Norge.

– Det er viktig at disse pengene brukes effektivt for å sikre jenter samme rett til utdanning som gutter, og til å fjerne grunnene til at jenter dropper ut av skolen. Plan mener det er særlig viktig at Norge tar et lederskap på å bekjempe barneekteskap som er en av de viktigste grunnene til at mange jenter ikke fullfører ungdomsskolen, sier Thommessen.

Malala Yousufzai møtte statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende ved Statsministerboligen lørdag.

Malala Yousufzai, som har blitt et symbol for jenters rett til utdanning, møtte statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende da hun var i Norge.

SISTE NYTT

Siste nytt