Urix forklarer

Trumps 100 dager: Mange løfter, få innfridd

President Donald Trump twitret nylig at det er «tåpelig» å bli vurdert etter hva han har oppnådd de første 100 dagene. Men i oktober skrev Trump en «kontrakt» med velgerne om hva han skulle utrette på disse dagene.

USA-TRUMP/VETERANS

Donald Trump etter å ha undertegnet en av sine tallrike presidentordre, denne gangen om å beskytte varslere. 27.4., Washington DC

Foto: CARLOS BARRIA / Reuters

Den to sider lange «kontrakten» har form av en handlingsplan. Noe er innfridd, noe har han forsøkt å innfri, men ifølge The Washington Post har han ikke en gang forsøkt å innfri 34 av de 60 løftene.

Ingen av lovene han sier han skal få framlagt i Kongressen i løpet av de første hundre dagene, er vedtatt. Ni av ti kom aldri så langt som til en lovtekst.

Les: Donald Trumps kontrakt med velgerne

Her er noen av de viktigste løftene og fasiten på dag 99.

Tiltak for å rydde opp i korrupsjon og særinteressenes sammensvergelse i Washington DC

 • Foreslå endringer i grunnloven som begrenser hvor lenge kongressmedlemmer kan bli sittende. Ikke gjennomført.
 • Ansettelsesstopp for statsansatte: Innført for 90 dager, så omgjort til en mer generell reform av statsapparatet.
 • Forbud mot å drive lobbyvirksomhet i fem år etter å ha forlatt en stilling i Det hvite hus eller Kongressen. Trumps ordre nevner ikke Kongressen og forbudet gjelder bare områder ansatte har jobbet direkte med.

Innvandring

 • Fullfinansiere byggingen av en mur langs grensa til Mexico under forutsetning av at Mexico betaler tilbake seinere. Utsatt til høstens budsjettforhandlinger.
  Laster Twitter-innhold
 • Innvandringsstopp for innvandrere fra terrorutsatte regioner. Forsøkt innført to ganger for 7, seinere 6, muslimskdominerte land. Inntil videre stanset i rettsvesenet.
 • Deportere over 2 millioner kriminelle ulovlige innvandrere. Påbegynt, utvidet til å gjelde folk som bare er siktet, ikke dømt for kriminelle handlinger.
 • Innføre 2 års fengselsstraff for å krysse USAs grense ulovlig etter å ha blitt deportert. Ikke gjennomført.
 • Endre visumreglene for å sikre at ledige jobber først tilbys amerikanske arbeidere. Ikke gjennomført.

Gutter lekte på grensegjede

To gutter leker på grensegjerdet mellom USA og Mexico, ved Ciudad Juárez. Trump sier at en mur langs den delen av grensa som ikke allerede er dekket vil koste rundt 10 milliarder dollar. Departementet for innenriks sikkerhet antyder i interne notater det dobbelte.

Foto: HERIKA MARTINEZ / AFP

Helse

 • Erstatte Obamas helseforsikringsreform med en ny. Ikke gjennomført, som følge av intern uenighet blant republikanerne i Kongressen.Var i sju år viktigste fanesak for republikanerne.

Tiltak for å beskytte amerikanske arbeidere

 • Reforhandle eller trekke USA fra frihandelsavtalen NAFTA. Påbegynt. Trump er enig med presidentene i Mexico og Canada om reforhandling.
 • Trekke USA fra Frihandelsavtalen for Stillehavslandene, TPP. Gjennomført.
 • Reise sak mot Kina som valutamanipulator. Ikke gjennomført, samarbeid om Nord-Korea viktigere.
 • Innføre straffetoll på selskaper som flytter virksomhet til utlandet og sender produktene tilbake til USA. Ikke gjennomført.
 • Oppheve Obama-reguleringer som hindret bygging av viktige oljerørledninger. Gjennomført.
 • Styrke infrastrukturen med 1000 milliarder dollar i private og offentlige investeringer. Ikke påbegynt.

  Trump har bestemt at Keystone XL rørledningen fra Canada likevel skal bygges. Den skal kobles til denne pumpestasjonen i Steel City, Nebraska, for å frakte oljen videre ned til Mexicogulfen. President Obama stanset etter omfattende utredninger byggingen av hensyn til miljøet.

  Foto: Nati Harnik / AP

Skattereform

 • Kutte bedriftsbeskatningen fra maks 35% til 15 %. Kutte antall skatteklasser fra 7 til 3 for enkeltpersoner. Varslet, men ikke gjennomført.
 • Innføre fradrag for barnepass og omsorg for eldre. Ikke gjennomført.
 • Amerikanske selskaper i utlandet som bringer kapitalen hjem betaler kun en engangsskatt på 10%. Ikke gjennomført.

Miljø

 • Stanse utbetaling av milliarder til FNs klimaprogram og bruke pengene på å fikse USAs infrastruktur for vann og miljø. Ikke gjennomført.

I tillegg lovet Trump under overskriften «beskytte amerikanske arbeidere» å fjerne en rekke miljøreguleringer han mener hindrer utnyttelse av landets energireserver. Blant disse er:

 • Obamaadministrasjonens Clean Power Plan, som bl.a. påla kullkraftverk å kutte karbonutslippene med 32% av 2005-nivå innen 2030. Påbegynt, ordre undertegnet.
  Kullkraftverk, Vest-Virginia

  Kullindustrien i Vest-Virginia raste mot Obamas krav om karbonkutt. 68 prosent av velgerne i delstaten stemte på Trump.

  Foto: Gro Holm
 • Oppheve forbud mot utleie av statlig jord til ny kullgruvevirksomhet. Gjennomført.
 • Omgjøre Obamas Clean Water Rule, som ga bedrifter, bønder og andre som slipper ut kjemikalier ansvar for å måle giftnivå i bekker og elver og sørge for at nivåene holder seg innenfor lovlige grenser. Påbegynt, ordre undertegnet.
 • Omgjøre Obamas krav om at nye biler innen 2025 skal kunne klare seg med 0,43 liter bensin på mila. Påbegynt, ordre undertegnet.

Gjenreise rettssikkerheten/lov og orden

 • Begynne prosessen med å finne en ny høyesterettsdommer. Overoppfylt. Dommer Neil Gorsuch er allerede godkjent av Senatet og i arbeid.
  Neil Gorsuch

  Neil Gorsuch er republikaner og står for et konservativt syn på grunnloven. Han mener den skal tolkes mest mulig bokstavelig. Han erstattet avdøde dommer Antonin Scalia i Høyestrett.

  Foto: Susan Walsh / AP
 • Stanse alle føderale overføringer til «sanctuary cities», byer som nekter å samarbeide med føderale myndigheter om å pågripe papirløse innvandrere når de ikke har begått andre forbrytelser. Ordre om delvis kutt er underskrevet, gjennomføringen er midlertidig stanset av en dommer i San Fransisco.
 • Få vedtatt en lov som beskytter vital infrastruktur mot dataangrep. Ikke gjennomført.
 • Opprette en egen operasjonsstyrke for volds- og narkotikakriminalitet. Påbegynt, ordre undertegnet.
 • Øke ressursene til bekjempelse av kriminelle gjenger. Ikke gjennomført.

Utdanning

 • Trumpadministrasjonens budsjettforslag vil kutte 12 milliarder kroner i overføringer til de tradisjonelle offentlige skolene. Pengene vil i stedet bli overført til alternative skoletilbud og et kupongsystem, der foreldrene kan velge om de vil bruke kupongene til privat eller offentlig skole. Må vedtas av Kongressen.

Ingen utenrikspolitiske løfter

Donald Trump hadde ingen direkte utenrikspolitiske løfter i sin kontrakt med velgerne, med unntak av dem knyttet til amerikanske arbeidsplasser.

Det er fortsatt vanskelig å få øye på en klar strategi i utenriks- og sikkerhetspolitikken, annet enn at han lar handlingene styres av det han til enhver tid tolker som i tråd med «Amerika først»-parolen.

I praksis har Trump beveget seg i en mer tradisjonell retning i forhold til allierte, kombinert med enkelte demonstrasjoner av militær muskelbruk i Syria og overfor Nord-Korea:

 • NATO er ikke lenger utdatert, men nyttig også i kampen mot terror. Allierte må bare betale større del av regninga.
 • Idéen om et tettere samarbeid med Putins Russland er satt på vent, trolig forlatt. Flere tidligere Trump-medarbeidere granskes av FBI for kontakt med Russland under valgkampen.
 • Trump ga ordre om å bombe en flyplass kontrollert av syriske regjeringsstyrker, trass i at han tidligere har ment at det kan være nødvendig å ha president Assad som alliert i kampen mot IS.
 • Det er en stund siden Trump har snakket om å innføre straffetoll overfor Kina. –Det går ikke for meg å kalle president Xi en valutamanipulator og så si "forresten, jeg vil gjerne at du løser problemet med Nord-Korea", forklarte Trump i et intervju med Associated Press sist søndag.
  USS CARL VINSON

  Hangarskipet USS Carl Vinson på vei til den koreanske halvøy i spissen for en armada. 22. april.

  Foto: Ryan Harper / AFP
 • Trump har sendt en armada med et hangarskip i spissen mot Korea-halvøya for å avskrekke Nord-Korea. Samtidig har flere i administrasjonen gjort det klart at diplomatisk og økonomisk press er veien å gå for å få Kim Jong-un til å oppgi atomvåpenprogrammet.

Store forventninger

Det er lett å finne presidenter som har gjennomført mer enn Donald Trump på 100 dager. Det finnes også dem som har gjennomført mindre. Om fire eller åtte år betyr disse dagene lite.

Laster Twitter-innhold

Men de første hundre indikerer en retning, både når det gjelder politikk og måte å operere på. Velgerne ventet seg på forhånd stor gjennomføringskraft fra forretningsmannen Trump og en Kongress med republikansk flertall i begge kamre. Fortsatt har både utøvende og lovgivende myndighet mye de skal bevise.

Les også: Trump: Tåpelig med vurdering etter 100 dager

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt