NRK Meny
Normal

Tror norske jihadister kan avradikaliseres etter Syria-tur

Statsviter Asle Toje tror norske jihadister som reiser til Syria får sjokk. De vil ikke være en trussel når de vender tilbake, mener forskeren.

Syria Aleppo

Etter det NRK kjenner, til deltar mer enn 20 norske statsborgere i kamphandlingene i Syria.

Foto: TAUSEEF MUSTAFA / Afp

Asle Toje

Statsviter Asle Toje mener norske jihadister vil bli ødelagt av erfaringene de får i Syria.

Foto: NRK

Han mener sjansen er større for at de omkommer i krigen eller rett og slett avradikaliseres snarere enn at de kommer tilbake som en trussel i det norske samfunnet.

– Man skal ikke overdrive hvor mange som har reist fra Norge, og dette er jihadister gjennomgående uten nevneverdig militær trening. Av dem som reiser til Syria, er det trolig en god del som kommer til å bli drept, mener Asle Toje, statsviter og forsker ved Universitetet i Oslo.

PST og Etterretningstjenesten har advart mot at ytterliggående islamister kan komme tilbake til Norge som tikkende bomber.

– Å delta frivillig i en krig uten militær trening gjør at den forventede levetiden i en krig minker betraktelig. Dette er tross alt en krig der rundt 250 mennesker dør, hver dag. Krig er et håndverk, idealisme er ikke et substitutt for trening, sier Toje.

På vei hjem

– Jeg har alt fått meldinger om at enkelte av de norske jihadistene har fått nok og vil hjem, sier Toje.

Han påpeker at moderne krig er ekstremt belastende for nervene.

– Mange vil trolig ende opp med å bli ødelagte av erfaringene de får i Syria, slik vi har sett fra andre kriger. Moderne krig er ikke rettferdig, det er et sjokk for sansene. Det er ikke som på Playstation.

– I denne krigen vil du trolig aldri se den som drepte deg – mange ofre dør som følge av tungt artilleri og klasebomber. Foruten lidelser som granatsjokk, kan erfaringen av å leve i kontinuerlig dødsfare gi varige traumer, påpeker Toje.

– Kjøttboller og Fantorangen

– Hvis man ser historisk på det, var det også en frykt etter Spania-krigen at det ville komme en bølge av våpenkyndige rødglødende kommunister tilbake til Norge, men slik ble det ikke.

– Mange ble til og med avradikalisert i løpet av oppholdet, slik blant andre George Orwell ble, og sånn tror jeg det kan gå med flere av de norske jihadistene også, som har vokst opp med kjøttboller og Fantorangen, uttaler Toje.

Godt kjent for PST

Forskeren mener antallet er så begrenset at Politiets sikkerhetstjeneste vil ha god kontroll på individene.

– De som har vært i Syria kommer til å bli «brent» i den betydningen at de kommer til å bli fulgt ekstra nøye med på. Det er ikke dermed sagt at de som reiser og kommer tilbake med terrortrening ikke utgjør en sikkerhetsrisiko, men det er en sikkerhetsrisiko som kommer til å være godt kjent.

Uklart om de kan straffes

Cecilie Hellestveit

Forsker Cecilie Hellestveit sier man ikke kan straffe dem som har trent med opprørere i Syria.

Foto: NRK

Forsker Cecilie Hellestveit er ekspert på folkerett og Midtøsten. Hun mener det er usikkert om de som reiser for å kjempe mot Assad-regimet i Syria kan straffes.

– Dette er et litt uklart område. Den norske straffeloven gir et eksplisitt forbud mot å verve seg til andre lands militære styrker uten samtykke fra norske myndigheter, fordi de potensielt sett kan benyttes til å angripe Norge. Dette blir noe annet. Et forbud mot deltagelse i borgerkrig på fremmed jord har vi ikke i Norge i dag, sier Hellestveit.

Borgerkrig er heller ikke eksplisitt regulert av Folkeretten, det finnes ikke noe forbud mot det der.

– Folkeretten regulerer til en viss grad det å huse en terrororganisasjon, men en borgerkrig er ikke noe et land søker, og heller ikke noe Folkeretten forbyr. Sterke stater ønsker ikke et slikt forbud i Folkeretten. De frykter ikke selv slike situasjoner hjemme, og er opptatt av viss fleksibilitet ute.

Krigsforbrytelser

Justisminister Grete Faremo uttalte i forrige uke at nordmenn som gjør seg skyldig ikrigsforbrytelser eller terrorhandlinger vil bli straffeforfulgt i Norge.

– Dersom norske borgere begår handlinger som er forbudt i borgerkriger, er Norge forpliktet til å straffeforfølge etter ICC-vedtektene. Alternativt må Norge utlevere norske borgere til straffedomstolen i Haag. Dette gjelder også handlinger som norske borgere begår i Syria, selv om altså Syria – og syriske opprørere – ikke er underlagt straffedomstolen.

Hellestveit tror ikke det er sannsynlig at norske myndigheter bruker terrorparagrafen.

– Per i dag kan man ikke straffe dem som bare har vært i nærheten av og trent med opprørerne i Syria, men det er likevel en legitim bekymring for norske myndigheter. Borgerkrigen i Syria er dessuten en brutal affære, og det er grunn til å tro at de som kommer tilbake trenger en annen oppfølging enn straff dersom det er norsk sikkerhet som er hovedfokus.

Forsker Asle Toje mener Norge bør vurdere et lovmessig grep som er gjort i USA, og viser til inskripsjonen i amerikanske pass: Du kan miste ditt amerikanske statsborgerskap ved å ta tjeneste i en fremmed stats hær.

– Dette kan gi lovmakten den fleksibilitet som er nødvendig. Vi kan overvåke et par råtne epler, men ikke dusinvis av dem. Da er det på sin plass å gjøre det klart at enkelte aktiviteter ikke er forenlig med det å være norsk statsborger, sier Toje.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt