Hopp til innhold

Svenske myndigheter får slakt fra koronakommisjon: – Et havari

Sveriges håndtering av pandemien har vært svak og sendrektig, ifølge den svenske koronakommisjonens andre delrapport.

DIREKTE: Følg pressekonferansen fra Sverige her.

– De første beskyttelsestiltakene var utilstrekkelige til å stoppe eller til og med kraftig begrense spredningen av smitte i landet, konkluderer kommisjonen.

Siden pandemien brøt ut, har det blitt registrert over 15.000 dødsfall i Sverige og flere en 1.170.000 smittetilfeller.

Kommisjonens kommer med flere kritiske merknader til myndighetenes håndtering:

  • Sveriges håndtering av pandemien har vært preget av sendrektighet. De innledende smitteverntiltakene var utilstrekkelige for å stoppe eller kraftig begrense smittespredningen i landet.
  • Det svenske veivalget har vektlagt smitteverntiltak som bygger på frivillighet og personlig ansvar, heller enn mer inngripende tiltak.
  • Den svenske pandemiberedskapen var for dårlig.
  • Smittevernlovgivningen var utilstrekkelig i møte med et alvorlig epidemisk eller pandemisk utbrudd.
  • Sveriges smittevernapparat er desentralisert og oppstykket på en måte som gjør det uklart hvem som har ansvaret for helheten når en alvorlig smittsom sykdom rammer.
  • På flere områder mangler det gode data som gjør det vanskeligere å overvåke pandemien mens den pågår, og å evaluere pandemihåndteringen i etterkant.

Kommisjonen gir derimot ros til de ansatte ved sykehus og helsetjeneste, som opplevde stor belastning med mange innlagte.

«Helse- og sykehustjenesten har på kort varsel omstilt seg og skalert opp behandlingen av covid-syke. Dette er i stor grad de ansattes fortjeneste. Omstillingen har skjedd på bekostning av en ekstrem belastning for de ansatte, og utsatt helsehjelp. Vi kommer derfor til å leve med pandemiens konsekvenser i lang tid fremover», skriver kommisjonen.

Anders Tegnell

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell har stått i spissen for koronahåndteringen i nabolandet.

Foto: Fredrik Sandberg / AP

– Et havari

Kommisjonen retter også hard kritikk mot at det tok lang tid å bygge opp en omfattende testkapasitet i Sverige.

«Kommisjonen anser at det vanskelig kan beskrives som annet enn et havari at en diskusjon om ansvar og finansiering bidro til at storskala testing ikke kom i gang før den første bølgen var over», konkluderer kommisjonen.

Den svenske koronakommisjonen skal levere tre delrapporter. Rapporten som presenteres i dag er den andre.

I desember i fjor konkluderte kommisjonen med at det svenske samfunnet har mislyktes i å beskytte sine eldre under koronapandemien.

Følg utviklingen i NRKs Nyhetssenter:

SISTE NYTT

Siste nytt