Hopp til innhold

Svensk statsminister om Nato-søknad: – Tyrkia vil ha ting som vi ikkje vil gi

Den svenske Nato-søknaden ligg i Tyrkia sine hender, seier statsminister Ulf Kristersson på ein pressekonferanse søndag.

Ulf Kristersson

OVERTYDD OM JA FRÅ TYRKIA: Kristersson meiner at Nato-søknaden deira vil bli ratifisert av Tyrkia, men meiner det er umogleg å vite når dette skjer.

Foto: TT NEWS AGENCY / Reuters

Kristersson seier Tyrkia har stilt krav det er umogleg for dei å innfri, sjølv om desse blir stilt som vilkår for at dei godkjenner Sverige sin Nato-søknad.

– Tyrkia har bekrefta at vi har gjort det vi sa vi ville gjere, men dei seier også at dei vil ha ting som vi ikkje vil gi, sa Kristersson under ein konferanse der

– Tyrkia nemner namngitte individ som dei vil sjå utleverte av Sverige. Då har vi sagt gong på gong at alle slike spørsmål bryt med svensk lov og internasjonale konvensjonar.

Framleis seier Kristersson at han er overtydd om at Tyrkia kjem til å ratifisere Sverige sin søknad på sikt.

The annual Society and Defence Conference in Salen

Nato-sjef Jens Stoltenberg var til stades under talen til Kristersson.

Foto: TT NEWS AGENCY / Reuters

Tyrkia og Ungarn er dei einaste Nato-landa som ikkje enno har formelt godkjent søknadane om medlemskap frå Sverige og Finland.

Kort tid etter at Russland invaderte Ukraina, starta debatten i dei to landa om å søke medlemskap i Nato. Dei sende inn søknadane sine 18. mai i fjor.

Ungarn har heile tida lova å samtykke, og at dette skulle skje tidleg i 2023.

Tyrkia har sagt at det hovudsakleg er Sverige som er problemet, og kan framleis vere villige til å godkjenne den finske søknaden sjølv om Sverige ikkje innfrir krava.

Har nekta å utlevere journalist

Journalisten Bülent Kenes er ein av 70 personane som landet har kravd utlevert, dersom det skal godkjenne den svenske søknaden. Mot slutten av fjoråret sa Sverige nei.

Tyrkiske styresmakter meiner Kenes har støtta Gülen-rørsla, som dei hevdar stod bak eit kuppforsøk i 2016.

Bülent Kenes

Journalisten Bülent Kenes er ein av 70 personar som Tyrkia krev utlevert av Sverige.

Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Den gongen var han redaktør i den engelskspråklege avisa Today's Zaman, som blei stengd etter forsøket.

Kenes flytta til Sverige det same året, og fekk politisk asyl. Han har også søkt om permanent opphaldsløyve.

I desember vedtok den svenske Høgsteretten at skuldingane som Tyrkia rettar mot Kenes ikkje kvalifiserer til brot på svensk lov.

Domstolen meiner også det finst ein klar risiko for at han vil bli forfølgt grunna sin politiske ståstad, dersom han blir utlevert til Tyrkia. Konklusjonen var dermed at utleveringa ikkje kunne skje.

Frå tyrkisk hald har det vore hinta til at ei avstemming om Sverige sin Nato-søknad uansett kan bli utsett til etter parlamentsvalet i Tyrkia 18. juni i år.

På spørsmål om dette framleis blir tilfelle, svarte Kristersson:

– Umogleg å vite.

Les også Sverige nekter å utlevere journalist – Nato-medlemskap kan bli utsatt

SISTE NYTT

Siste nytt