Normal

Rwanda-sak ikke til Norge

Ankeavdelingen ved Den internasjonale domstolen for Rwanda (ICTR) har avsagt en kjennelse som innebærer at Michel Bagaragaza ikke vil bli overført til Norge og stilt for retten her på grunnlag av tiltale for folkemord.

Rwanda-tribunalet
Foto: Jarl Fr. Erichsen / Scanpix

Årsaken er at Norge mangler en straffeparagraf mot folkemord.

Norge sa seg villig til å føre saken på oppfordring fra FN, fordi Den internasjonale domstolen for Rwanda skal avvikles i løpet av 2008.

Prøvestein

Saken er den første i sitt slag, og utgjorde en prøvestein i domstolens avviklingsstrategi. Domstolens kjennelse innebærer at kretsen av land som kan få straffesaker overført til seg, begrenses til land som i 1994 hadde straffeparagrafer rettet uttrykkelig mot folkemord.

Bagaragaza (60) regnes som en av hovedmennene bak folkemordet på om lag 800.000 tutsier og moderate hutuer i 1994. Hvis mannens sak hadde blitt ført i Norge, ville dette vært første gang Rwanda-tribunalet overførte en sak til en nasjonal domstol. 19. mai i år avviste et av domstolens kammer aktoratets begjæring om å overføre saken til Norge. Aktoratet anket denne avgjørelsen, men fikk altså ikke medhold.

Ny folkemordsparagraf

Den norske regjeringen har uavhengig av Rwanda-domstolen allerede påbegynt arbeidet med å ta inn i straffeloven uttrykkelige hjemler for å straffe folkemord og andre særlig alvorlige internasjonale forbrytelser.

 

 

 

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt