Hopp til innhold

– Vi gjør for lite, og det vi gjør, skjer for sakte

Søndag begynner årets klimatoppmøte. De siste ukene før møtet har en rekke rapporter gitt et dystert bilde av hvordan det går i kampen mot klimaendringene.

Fossil og fornybar energi i Niederaussem i Tyskland. Energikrisen har ført til at flere kullkraftverk er tatt i bruk i 2022.

Fossil og fornybar energi i Niederaussem i Tyskland. Energikrisen har ført til at flere kullkraftverk er tatt i bruk i 2022.

Foto: Michael Probst / AP

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

– Som vanlig peker alle rapportene på at vi gjør for lite, og det vi gjør, skjer for sakte. Det sier klimaforsker ved Cicero Bjørn Samset i forkant av klimatoppmøtet i egyptiske Sharm el-Sheikh.

De årlige toppmøtene har flere funksjoner. Politikere, forskere og andre møtes for å prøve å bevege verden i riktig retning.

Like viktig er kanskje det som skjer i forkant. Da kommer en rekke studier som viser hvordan det står til med klimaet:

  • FNs miljøprogram UNEP sier at slik verden oppfører seg nå er vi på vei mot en verden som er 2,8 grader varmere i år 2100. Hvis, men bare hvis, verdens land følger de planene om kutt i CO₂-utslipp de har lagt frem, er verden på vei mot 2,6 grader varmere.
  • FNs klimakonvensjon (UNFCCC) har også regnet på planene, og kommet til at verden er på vei mot 2,5 graders oppvarming.

Begge rapportene viser at verden er langt fra å nå målet i Parisavtalen om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader.

Og selv 1,5 grader er mer enn i dag, der verden allerede opplever stadig sterkere konsekvenser av klimaendringene.

Utslippene øker

Rapporten viser også at utslippene av drivhusgassene øker:

  • Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) sier at det aldri tidligere er det registrert en så kraftig økning av metaninnhold i atmosfæren som fra 2020 til 2021. Økningen av C02 i atmosfæren var høyere i 2021 enn gjennomsnittet det siste tiåret.
  • Kina er verdens største utslippsland. Fra 2020 til 2021 økte landets CO2-utslipp med 6 prosent, skriver New York Times.

Samset oppsummerer rapportene slik: – Klimaendringene fortsetter å øke i styrke, og drivhusgassene har igjen nådd rekordhøye nivåer i atmosfæren.

En arbeider er i gang med å gjøre klart for toppmøtet i Sharm el-Sheikh. Arrangørlandet Egypt har allerede opplevd å bli nesten to grader varmere i løpet av de siste hundreåret.

En arbeider er i gang med å gjøre klart for toppmøtet i Sharm el-Sheikh. Arrangørlandet Egypt har allerede opplevd å bli nesten to grader varmere i løpet av de siste hundreåret.

Foto: Peter Dejong / AP

Store konsekvenser

Flere rapporter har sett på hvordan klimaendringene arter seg rundt om i verden:

Etter at klimaendringene er blitt mer synlige, er det også mer oppmerksomhet rundt hva vi kan gjøre for å tilpasse oss en annen og varmere verden.

Bjørn Samset sier at i denne situasjonen er det ekstra bekymringsfullt at FNs Adaptation Gap Report viser at vi er langt på etterskudd med å tilpasse oss til det nye klimaet vi er på vei inn i.

– Vi er nødt til å finne oss til rette i en ny normal, og jo tidligere vi forbereder oss, jo mindre blir skadene. Dette må mye høyere opp på dagsorden, verden over, sier han.

Er det håp?

Samset vil likevel ikke svartmale situasjonen fullstendig. Han sier at det er håp å spore, i rapportene som viser at utslippskutt både er lovet, og jobbes med, verden over.

– Vi snakker ikke lenger om 4 graders oppvarming, men om risiko for mellom 2.5 og 3 grader innen 2100. Det er fortsatt altfor mye, men mekanismen har hele veien vært at disse løftene skal styrkes over tid, sier han.

I tillegg er det nå planer for tilpasning inne i de fleste av klimaløftene.

– Vi er i gang med å takle problemet, og det er veldig positivt. Utfordringen er bare at det går så altfor sent, sier han,

Man kan ikke vente seg noen store ting fra toppmøtet. Det vil bli noen overraskelser, noen uttalelser og noen tilbakeslag. Det skjer på alle klimatoppmøter.

Glen Peters / NRK

– Det viktige skjer andre steder

Årets klimatoppmøte har fått mindre oppmerksomhet enn fjorårets. Da møttes verdens toppledere i Glasgow og media var tallrikt til stede.

Glen Peters er forskningsleder ved Cicero. Han har vært med på å skrive rapporten fra FNs klimapanel.

Han har ikke spesielt store forhåpninger til at det vil komme mye ut av møtet i Egypt.

– Man kan ikke vente seg noen store ting fra toppmøtet. Det vil bli noen overraskelser, noen uttalelser og noen tilbakeslag. Det skjer på alle klimatoppmøter, sier Peters.

Han mener at det viktige i klimakampen nå skjer andre steder.

- Det er press på land om å heve ambisjonene. Ta Norge, for eksempel. Det er viktige avgjørelser som skal tas, som olje i Barentshavet. Det er den type avgjørelser i 200 land som betyr noe, sier han.

Peters mener at klimakampen må ta et steg videre. Han ønsker seg et taktskifte der vi har fokus på hvordan vi i praksis setter planer ut i livet.

– Vi bør være på vei inn i en ny fase der vi går fra å diagnostisere problemet til å løse det. Men jeg ser ikke tegn til at det faktisk skjer, sier Glen Peters..

SISTE NYTT

Siste nytt