Hopp til innhold

– Vi gjør for lite, og det vi gjør, skjer for sakte

Søndag begynner årets klimatoppmøte. De siste ukene før møtet har en rekke rapporter gitt et dystert bilde av hvordan det går i kampen mot klimaendringene.

Fossil og fornybar energi i Niederaussem i Tyskland. Energikrisen har ført til at flere kullkraftverk er tatt i bruk i 2022.

Fossil og fornybar energi i Niederaussem i Tyskland. Energikrisen har ført til at flere kullkraftverk er tatt i bruk i 2022.

Foto: Michael Probst / AP

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

– Som vanlig peker alle rapportene på at vi gjør for lite, og det vi gjør, skjer for sakte. Det sier klimaforsker ved Cicero Bjørn Samset i forkant av klimatoppmøtet i egyptiske Sharm el-Sheikh.

De årlige toppmøtene har flere funksjoner. Politikere, forskere og andre møtes for å prøve å bevege verden i riktig retning.

Like viktig er kanskje det som skjer i forkant. Da kommer en rekke studier som viser hvordan det står til med klimaet:

  • FNs miljøprogram UNEP sier at slik verden oppfører seg nå er vi på vei mot en verden som er 2,8 grader varmere i år 2100. Hvis, men bare hvis, verdens land følger de planene om kutt i CO₂-utslipp de har lagt frem, er verden på vei mot 2,6 grader varmere.
  • FNs klimakonvensjon (UNFCCC) har også regnet på planene, og kommet til at verden er på vei mot 2,5 graders oppvarming.

Begge rapportene viser at verden er langt fra å nå målet i Parisavtalen om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader.

Og selv 1,5 grader er mer enn i dag, der verden allerede opplever stadig sterkere konsekvenser av klimaendringene.