Hopp til innhold

Putin skryter av nye våpen

MOSKVA/OSLO (NRK): Russlands president Vladimir Putin brukte deler av sin årlige tale i dag til å vise fram nye våpensystemer. Putin hevdet at landet har en helt ny strategisk rakett som ikke kan stoppes av antirakettforsvar.

KAN NÅ HELE PLANETEN: Her kan du se presentasjonsvideoen som Putin viste fram i dag.

Hvert år holder den russiske presidenten en tale til nasjonen, der han forteller om hva som er oppnådd, og hvilke utfordringer landet står overfor.

Etter å ha brukt den første timen til å fortelle russerne at han vil bekjempe fattigdommen og bygge flere veier, var det formelig som forsamlingen våknet da Putin gikk over til å snakke om utenriks, og forsvarspolitikk.

– Gjennom vår militære operasjon i Syria har verden fått øyene opp for effektiviteten til russiske våpen sa Putin.

Så satte han i gang et vel forberedt multimedieshow med raketter og ubåter som han mente verden aldri har sett maken til.

Helt ny våpentype

Det som har ført til mest oppmerksomhet etter talen, er ett nytt våpen Putin hevder landet har kommet langt i utviklingen av.

Det er et atomdrevet kryssermissil. Dersom det er sant, så er dette et revolusjonerende våpen.

– Dette våpenet har ubegrenset rekkevidde, sa Putin om missilet som flyr lavt i terrenget og er vanskelig å oppdage.

Vanlige kryssermissiler, som den amerikanske BGM-109 Tomahawk, drives fremover i luften av jetmotorer. Det begrenser rekkevidden på grunn av hvor mye drivstoff det kan bringe med seg.

Dersom kryssermissilet blir drevet av en atomreaktor, slik Putin hevder, så forsvinner den begrensingen.

Amerikanerne var i ferd med å utvikle et slikt våpen for over femti år siden. Project Pluto ble regnet som for provoserende, og ble stanset.

Hadde også mer

Putin viste fram bilder av den godt kjente atomraketten RS-28 Sarmat, og en ny undervannsdrone som også skal være atomdreven.

Den russiske presidenten gjorde det klart at landets væpnede styrker er forberedt på å bruke våpnene dersom det blir nødvendig.

– Ethvert angrep mot Russland eller noen av våre allierte, vil bli sett på som et angrep mot Russland, og vil bli besvart umiddelbart, sa Putin.

Bare for fred

Putin sa også at den russiske militære oppbyggingen bare er for å garantere verdensfreden.

De siste årene har de russiske forsvarsbudsjettene økt vesentlig mer enn budsjettene innen andre sektorer.

Blant annet er marinen og flyvåpenet styrket. Landet har også gjennomført en rekke militære forsknings- og utviklingsprosjekter.

Putin roste dem som hadde vært med på å utvikle de nye våpnene. Likevel er det russiske forsvarsbudsjettet bare rundt 10 prosent av det USA hvert år bruker på forsvar.

MIRV mot Florida

MOT FLORIDA: Fra en av våpenvideoene som Putin viste fram i dag. En sverm av stridshoder på vei mot den amerikanske delstaten Florida. Denne teknologien kalles MIRV, og stammer fra den kalde krigen.

Foto: Aptn

Ikke fredelig video

Putin viste også fram videoer av de nye våpensystemene.

En tar for seg RS-28 Sarmat, eller SS-30-SATAN-2, som Nato kaller den.

Putin hevder den ikke kan stanses noe nåværende rakettforsvar.

I videoen er det mulig å se at målet for raketten er den amerikanske delstaten Florida.

Putin har flere grunner til å si det han sier, og det er ikke nødvendigvis for å skremme verden, forklarer NRK-korrespondent i Moskva, Morten Jentoft.

Ikke bare ett mål i Florida, men mange. Det raketten har, er mange stridshoder som kan navigere uavhengig av hverandre etter at de er skilt vekk fra bæreraketten.

Hvor stridshodene i videoen ser ut til å være på vei, blir lagt merke til på Twitter.

Laster Twitter-innhold

Også den sivile sektor

I talen lovet han russerne både høyere levestandard, mer utvikling og mer fornyelse, ikke minst når det gjelder teknologi.

Putin, som har styrt Russland i nesten 20 år og blitt anklaget for å føre landet i en autoritær retning, tok også til orde for at Russland må styrke landets demokratiske institusjoner.

– For å bevege oss framover, for å få en dynamisk utvikling, bør vi utvide friheten i alle sfærer, sa Putin og la til at han ønsker å styrke både demokratiske institusjoner, lokale myndigheter, sivilsamfunnet og domstolene.

Storfavoritt før valget

Talen ble holdt foran parlamentarikere og høytstående embetsfolk i den gamle ridearenaen Manezjen et steinkast fra Kremlborgen i sentrum av Moskva, og ble direktesendt på russisk fjernsyn.

Den tillegges stor betydning ettersom den holdes kun to og en halv uke før presidentvalget 18. mars, et valg som Putin nærmest er sikret å vinne selv om han har sju motkandidater.

Meningsmålinger viser at han har en oppslutning på rundt 80 prosent.

Mange fattige

Men alt er ikke rosenrødt i Russland i dag. Ifølge Putin lever 20 millioner russere under fattigdomsgrensa, langt færre enn i år 2000, da 42 millioner russere hadde så lav inntekt at de falt i denne kategorien.

Men selv om antall fattige har gått ned, mener Putin fortsatt at det er «uakseptabelt» høyt.

– Vi bør i det minste halvere andelen fattige de neste seks årene, sa han, samtidig som han lovet kraftig satsing på utbygging av veinettet og utdanning.

Økt satsing i Arktis

Putin sa også at nordområdene er et økt satsingsområde for Russland, og at målet må være å øke fraktmengden gjennom Nordøstpassasjen til 80 millioner tonn innen 2014. Men han la også vekt på at dette må skje parallelt med en utbygging av den militære tilstedeværelsen i dette området.

Men Putin la en litt mer forsonende tone mot slutten av sin mer enn to timer lange tale i dag.

–Vi truer ingen og vi komme ikke til å angripe noen eller ta noe fra noen. Vår nye militære styrke er en garanti for verdensfreden sa Vladimir Putin, til stor applaus fra de frammøtte.

SISTE NYTT

Siste nytt