Hopp til innhold

Polsk domstol kan ta landet ut av EU

Polen skal onsdag avgjøre om polsk grunnlov står over EU-traktater. Hvis svaret blir ja, kan det være et nytt steg mot en Polexit, polsk utgang fra EU.

"PIS forlater EU, vi blir" står det på plakaten foran Grunnslovsmostolen i Warszawa

I dag skal den polske Grunnlovsdomstolen avgjøre om Polen står over EU.

Foto: Wojtek Radwanski / AFP

– Det er ikke synd på meg, jeg er bare suspendert, sier dommer i regionaldomstolen i Warszawa Piotr Gąciarek.

– Det er verre med mine kollegaer som er statsadvokater. De som har opponert mot justisministerens domstolsreformer har blitt tvangsflyttet eller det har blitt åpnet disiplinærsaker mot dem. De har virkelig lidd av dette.

Skjebnen til Piotrs Gąciarek, som inntil sist uke var dommer i regionaldomstolen i Warszawa, er et av eksemplene på at polske domstoler har sluttet å være uavhengige.

Piotr Gąciarek

– Det er ikke synd på meg, jeg er bare suspendert, sier dommer i regionaldomstolen i Warszawa Piotr Gąciarek.

Foto: Piotr Wójcik

Gąciarek får ikke praktisere som dommer, fordi han ikke ønsket å være dommer i det han anser å være en politisert domstol. De to andre dommerne var plassert i rettssalen av justisministeren.

EU, ved den Europeiske Unions domstol, har reagert på slike hendelser, ved å kalle deler av den polske domstolsreformen for ulovlig. Svaret fra den polske statsministeren er å hevde at polsk grunnlov står over EUs lover. I dag skal Grunnlovsdomstolen avgjøre om statsminister Morawiecki har rett.

Problemet er bare at det også i Grunnlovsdomstolen sitter flere dommere som har blitt plassert der fordi de er regjeringsvennlige.

– Jorda er flat

– Jeg sier «såkalt» Grunnlovsdomstol, sier Radosław Markowski, professor i statsvitenskap ved SWPS Universitet i Warszawa. Han har ikke tiltro til at avgjørelsen som Polens øverste domstol vil komme med på onsdag vil være noe annet enn det regjeringspartiet ønsker.

– Når domstolen stemmer for at polsk grunnlov er hevet over EUs lover, er det som om si at jorda er flat. Du kan godt si noe slikt, men det blir ikke mer sant av den grunn. I det Polen ble med i EU skrev de under på en avtale. Den avtalen gjelder like mye i dag, så lenge Polen er en del av EU, sier Markowski

– Dette er bare enda en måte for Polen å dumme seg ut i verdens øyne, sier Markowski.

Radosław Markowski

– Ledelsen i Lov og Rettferd-partiet vil gjerne ha Polen ut av EU, men de har ikke støtte fra flertallet av befolkningen, sier professor i statsvitenskap Radosław Markowski.

Foto: Henrik Myhr Nielsen

Statsviteren mener at det er all grunn til å tro at den polske grunnlovsdomstolen kommer til å si at EUs lover må bøye seg for polsk grunnlov. Dette fordi domstolen, ifølge Markowski, sier akkurat det som lederen i regjeringspartiet, Jarosław Kaczyński bestemmer.

En opprydning i domstolene

Etter at det nasjonalkonservative Lov og Rettferd-partiet dannet regjering i 2015, satte de i gang en stor domstolsreform. Reformen skulle få orden i domstolene. En reform som mange var enige om var nødvendig. Men den reformen som kom, ble ikke den man håpet på.

Mange dommere ble sagt opp, flere av de nye dommerne ble innsatt direkte av justisministeren. Avstanden mellom domstolene og regjeringen ble noen steder helt borte. Den mest kontroversielle reformen var opprettelsen av et disiplinærråd for dommere.

Demonstranter foran polsk høyesterett vil at dommere som har fått sparken gjeninnsettes

Flere dommere som har opponert mot endringer i domstolssystemet har enten blitt suspendert eller blitt degradert til andre stillinger.

Foto: Wojtek Radwanski / AFP

Flere dommere som har opponert mot endringer i domstolssystemet har enten blitt suspendert eller blitt degradert til andre stillinger, eller de har fått nye jobber helt andre steder i landet enn det de ønsker.

EUs reaksjoner

Deler av denne reformen har fått mye kritikk. I Polen har den ført til enorme demonstrasjoner.

EU har erklært disiplinærrådet for ulovlig og bedt om at det avvikles med en gang. Det er denne avgjørelsen fra Den europeiske unions domstol, som Polen nå prøver å kvitte seg med ved å overprøve den i Warszawa.

statsminister Mateusz Morawiecki på besøk i Bryssel

EU-VENNLIG: Undersøkelser viser at over 80 prosent av polakkene fortsatt vil ha polsk medlemskap i EU

Foto: Pascal Rossignol / Reuters

Statsminister over EU

I sommer sendte statsminister Mateusz Morawiecki saken på høring til Grunnlovsdomstolen.

Dette skjedde etter at EU hadde begynt å gjennomføre konkrete tiltak mot Polen. l mars vedtok Den europeiske unions domstol at endringene som justisministeren hadde gjort med domstolene var ulovlige og måtte reverseres.

I sommer fulgte EU opp med konkrete tiltak. En av disse er at regioner som erklærer seg som LGBT-frie mistet støtte fra europeiske vennskapsbyer. I tillegg går regioner som kaller seg LGBT-frie glipp av EUs midler til gjenoppbygging etter pandemien.

– Ledelsen i Lov og Rettferd-partiet vil gjerne ha Polen ut av EU, men de har ikke støtte fra flertallet av befolkningen, sier statsviteren Markowski.

Undersøkelser viser over 80 prosent av polakkene er positive til polsk medlemskap, men de er positive bare så lenge medlemskap betyr store overføringer fra Brussel til Polen, forklarer Markowski. Ting kan endre seg hvis pengestrømmen stopper opp.

– Ved å la domstolen erklære at polsk grunnlov står over lovene laget i Brussel, kan regjeringen hevde at de ikke lar seg ta ved nesen. Da spiller det ingen rolle at Polen hver dag må betale 500.000 euro fordi de fortsetter å utvinne kull i Turów. Lov og Rettferd-partiet vinner kulturkrigen med slike seiere, sier Markowski.

Turow kullgruve i Polen

Det spiller ingen rolle at Polen hver dag må betale 500 000 euro fordi de fortsetter å utvinne kull i Turów. Lov og Rettferdig vinner kulturkrigen med slike seiere, sier Markowski.

Foto: Michal Cizek / AFP

Kullgruven i Turów er et annet eksempel på hvor EU har innført sanksjoner mot Polen. Gruven driver ifølge EUs domstol ulovlig og må stenges. Polen er ilagt dagbøter for hver dag den er åpen, men Polens regjering har hevdet at EUs avgjørelser er fattet for å skade landet.

– Ingen i Europa kan fatte en slik beslutning på Polens vegne, det skader landets sikkerhet og frarøver millioner polske borgere strøm, sa statsminister Morawiecki i vår.

Gruven er fortsatt åpen og hvis statsministeren får det som han ønsker, får den beskyttelse av den polske grunnloven til å forbli åpen.

SISTE NYTT

Siste nytt