Hopp til innhold

Forsvaret tilbake til Olavsvern: Kan åpne for amerikanske atomubåter

En avtale om å tilbakeføre Olavsvern i Tromsø til Forsvaret, kan være klar allerede kommende uke. En gjenåpning av den tidligere marinebasen kan være en del av løsningen på striden om Tromsø skal ta imot amerikanske atomubåter eller ikke.

Amerikansk ubåt og hurtigruten

Hurtigruten passerer forbi en amerikansk atomubåt i Malangen sør for Tromsø

Foto: privat

Den amerikanske marinen har i flere år brukt Malangen sør for Tromsø til å skifte mannskap og få om bord nye forsyninger til sine angrepsubåter, før de igjen stikker til havs for oppdrag i Barentshavet utenfor den russiske Kolabasen.

Den amerikanske marinen sendte i august selv ut bilder av US Seawolf fra det samme området.

Mannskapet blir ofte fraktet til og fra flyplassen i Tromsø ut til Sommarøya, og så ut til selve båten av selskapet Sommarøy Sea Family.

Det har vært stilt spørsmål om hvor sikre disse operasjonene er, men så langt er det dette som har vært den muligheten som US Navy har brukt.

Avtale klar 15. oktober?

Nå kan det som mange beskriver som verdens mest moderne angrepsubåter slippe å måtte foreta disse operasjonene ute i fjorden.

Den amerikanske marinen kan om kort tid igjen få bruke den stengte marinebasen Olavsvern utenfor Tromsø. Det norske forsvaret stengte basen fordi de mente at den ikke lengre tjente sin hensikt fordi forholdet til Russland nå var bedre og spenningen i nordområdene var mindre enn under den kalde krigen.

Ubåt ved Olavsvern

En norsk ubåt ved kai på Olavsvern, den gangen basen ennå var operativ

Foto: NRK

Etter det NRK kjenner til kan en avtale om tilbakeføring av Olavsvern til Forsvaret gjennom en leieavtale være klar allerede i kommende uke, og det skjer som en følge av press fra nettopp den amerikanske marinen.

Den siste tiden har høytstående amerikanske offiserer vært gjester flere ganger på Olavsvern. Fredag 9. oktober skal det ha vært et møte på høyeste nivå i det norske forsvarsdepartementet, som godkjente en avtale som gjør at det norske forsvaret, og dermed også allierte inkludert amerikanere, får bruke basen.

Forsvaret skal gjenåpne den gamle Nato-basen – men først må de lete etter spionutstyr

Tromsøs ordfører sentral

Olavsvern ble i 2013 kjøpt av interessenter i Tromsø, med nåværende ordfører Gunnar Wilhelmsen i spissen, og forvaltes i dag av Olavsvern Group AS.

Nå er det et annet selskap,, WilNor, som har en opsjonsavtale om å overta 2/3 av Olavsvern Group fra nyttår.

Det er WilNor som igjen har forhandlet med Forsvarets logistikkorganisasjon om at forsvaret igjen skal inn på baseområdet sørøst for Tromsø sentrum.

WilNor har flere avtaler med det norske forsvaret, blant annet i forbindelse med lagring av militært materiell.

Fjellanlegget på Olavsvern

Olavsvernbasen har en stor dokk inne i fjellet, som i dag brukes av fritidsbåter

Foto: NRK

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen skriver i en epost til NRK at det eksisterer en avtale om at reaktordrevne fartøy kan få bruke Grøtsund havn litt nord for selve Tromsø sentrum.

«Avgjørelsen om å bruke Grøtsund havn ble gjort etter konsultasjon med amerikanske myndigheter. Når det gjelder Olavsvern er det pt snakk om lagring av utstyr til den norske hæren og HV.» skriver Bakke-Jensen.

Frank Bakke-Jensen i Porsanger.

Forsvarsminister Frank-Bakke Jensen

Foto: HANNE BERNHARDSEN NORDVÅG / NRK

Økt spenning i Arktis

Årsaken til at USA nå ønsker å bruke Olavsvern er den økte spenningen i nordområdene, der et sterkere Russland nå markerer sin interesser, også militært. Flertallet i kommunestyret i Tromsø har sagt at de ikke ønsker at amerikanerne får bruke kaien ved Grøtsundet til sine atomubåter.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sa i NRK Dagsnytt 18 tirsdag at regjeringen har rett til å overstyre kommunen i en sak som dette. Han sa at beredskapen i Tromsø i forbindelse med besøk av skip drevet av atomreaktorer må styrkes, og la til at amerikanske ubåter i norsk havn ikke vil forverre forholdet til Russland.

Tønsnes kai

US Navy ønsker å bruke både denne kaien på Tønsnes nord for Tromsø, og basen på Olavsvern

Foto: NRK

US Navy ønsker både og

Etter det NRK har grunn til å tro ønsker US Navy i utgangspunktet tilgang både til Olavsvern og kaien ved Grøtsundet, ikke minst fordi den siste gjør det mulig for angrepsubåten raskt å stikke til havs hvis det skulle oppstå en akutt situasjon.

Tvunget til å ta imot atomubåter ved kommunal havn i Tromsø

Olavsvern er viktig fordi de store fjellanleggene vil gjøre det mulig å lagre utstyr.

Men etter det NRK kjenner til er dette en sak som må avgjøres av norske politiske myndigheter, fordi det handler om norsk basepolitikk og forhåndslagring av allierte våpen.

SISTE NYTT

Siste nytt