Hopp til innhold

Norge skal øke støtten til Ukraina

Norge skal satse stort på å støtte Ukraina. Regjeringen legger opp til å bruke mer av oljepengene. Ønsket er å ha et større og mer langvarig Ukraina-program enn nå.

Jonas Gahr Støre

MER TIL UKRAINA: Statsminister Jonas Gahr Støre mener støtten må trappes opp. 

Foto: Siv Sandvik / NRK

Statsminister Jonas Gahr Støre snakket om Ukraina i Stortinget i dag. Han fortalte om planene videre. Norge støtter allerede Ukraina med mye. Støre mener støtten må trappes opp.

– I fjor ga vi over 10 milliarder kroner i sivil og militær støtte til Ukraina. Nå trapper vi opp denne støtten. Vi skal bidra enda mer til reparasjon og gjenoppbygging av ødelagt infrastruktur, sa Støre.

Først og fremst til det militære

Krigen i Ukraina har forandret verden, forandret Europa, forandret vår hverdag. Det er i vår nasjonale interesse at Ukraina ikke taper krigen, sa Støre.

Statsministeren poengterte at støtten nå, på kort sikt, burde være militært. At Ukraina skal bli støttet slik at landet fortsatt er fritt. At landet kan forsvare seg mot den russiske bruken av makt.

Betalingen for støtten

Ukraina-programmet vil innebære en midlertidig økning i oljepengebruken, informerte Støre.

Statsministeren mener Norge har rom til disse økte utgiftene. Landet har fått inn mye penger på grunn av de høye olje- og gassprisene.

Et slikt bidrag kan derfor forenes med et ellers stramt budsjettopplegg og innrettes på en måte som gir svært liten innvirkning på aktivitetsnivået i norsk økonomi, sa Støre.

Skal ikke bruke pengene i Norge

Regjeringen mener den økte støtten til Ukraina ikke skal få negative konsekvenser for økonomien i Norge.

Denne innsatsen skal ikke handle om å føre mer oljepenger inn i norsk økonomi. Ukraina-programmet skal ikke føre til økt rente eller inflasjon i Norge. Dette er penger ut av Norge som vi ikke bør bruke, eller ville brukt, i Norge nå, sa Støre.

Noe ukrainerne vil

Støre mener den store norske støtten må utvikles over tid. Den må også gjenspeile hva behovet er i Ukraina.

Jeg vet at det vil bli verdsatt i Ukraina og av de mange ukrainske flyktningene som har kommet til Norge. Det vil verdsettes av våre allierte dersom vi, på tvers av skillelinjer, kan enes om et ambisiøst program som står seg over tid, sa Støre.

Også til andre enn ukrainerne

Statsministeren mener det også er viktig å hjelpe andre som også er berørt av krigen.

– Norge skal være blant de som både ser behovene i Ukraina, men også de store behovene som økt inflasjon, særlig på mat, har ført med seg i noen av verdens fattigste land, sa Støre.

Regjeringen skal derfor foreslå en egen, ettårig ekstrabevilgning til utviklingsland som er særlig rammet av krigens globale ringvirkninger.

– Det vil bety et økt norsk bidrag til humanitær innsats og kamp mot sult i land i Afrika og Midt-Østen, noe som også vil bidra til redusert migrasjonspress mot Europa i en krevende tid, sa Støre.

Lederrolle

Regjeringen mener at Norge kan ta en lederrolle i gjenoppbyggingen av Ukraina etter krigen.

Det ukrainske lederskapet har flere ganger bedt om at viktige allierte som Norge viser vei, sa Støre på talerstolen i Stortinget.

Regjeringen mener den norske hjelpen må bygges opp over tid og utvikles i tett kontakt med internasjonale partnere.

Med mål om å styrke demokratiske institusjoner og rettsstaten i Ukraina, poengterte Støre.