Lille Fana Sparebank dro til FN for å avtale utslippskutt med FN-sjefen

Sju norske banker har forpliktet seg til FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet. Men Fana Sparebank i Bergen går aller lengst.

Lisbet K. Nærø, adm. direktør i Fana Sparebank

NORSK BANK I FN: Administrerende direktør i Fana Sparebank, Lisbet K. Nærø, med generalsekretær António Guterres i bakgrunnen, for å signere FN-avtalen om prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet.

Foto: Ole Reinert Berg-Olsen / Fana Sparebank

– Det har vært en utrolig spennende dag!

Lisbet K. Nærø, administrerende direktør i Fana Sparebank, har fått kremplass i FN med utsyn mot selveste generalsekretær António Guterres.

FN-sjefen skryter av Nærø og alle de andre banktoppene – en pengesterk gjeng, til sammen 131 banker og bransjeorganisasjoner som representerer hele 30 prosent av verdens banknæring.

– Dere har sendt et mektig signal til resten av verden om at det kreves dramatiske endringer i verdens økonomiske systemer, dersom vi skal ta vare på både mennesker og natur, sier han.

Nærø er der for å skrive under på at pengene deres skal hjelpe verden til slike ting som å ta vare på naturen, utrydde fattigdom og sult, sørge for likestilling, rent vann, ren energi, arbeid til alle, fred og rettferdighet.

Sju norske banker er med

Prinsippene for ansvarlig bankvirksomhet forplikter bankene til å føre sin virksomhet i samsvar med FNs 17 bærekraftsmål og klimamålene i Parisavtalen.

Prinsippene skal veilede bankene til en mest mulig bærekraftig drift. Og de forplikter bankene til å være transparente om hvordan deres produkter påvirker kunder, investorer og samfunnet som helhet.

Blant dem som har sluttet seg til prinsippene er bransjeorganisasjoner som Finans Norge, Den europeiske bankforeningen (EBF) og Den europeiske sparebankforeningen (ESBG).

Det har også sju norske banker: Fana Sparebank, DNB, KLP Banken, Sparebank1 SR, Sparebank1 Østlandet, Sparebank1 SMN og Sparebanken Vest.

Ylva Hannestad

NORDEA: Ylva Hannestad er leder for bærekraftig finans i Nordea.

Foto: Nordea

Det er FNs miljøprogram UNEP som står bak initiativet. I to år har deretter 30 banker jobbet med å lage avtalen, blant dem den nordiske banken Nordea:

– Neste steg handler om at alle bankene skal kartlegge hvilken innvirkning vår virksomhet har på verden, og hvordan den forholder seg til bærekraftsmålene og klimamålene. Og så må vi sette oss konkrete mål for hvordan vi skal bidra, sier Ylva Hannestad, leder for bærekraftig finans i Nordea til NRK.

Går enda lengre

– Betyr dette at vi snart vil se slutten på finansiering av fossil energi?

– Det tror jeg er litt tidlig å si, men det kommer helt klart til å innebære at bankene må skifte til mer fornybar energi og minske investeringene i den brune sektoren, sier Hannestad i Nordea.

Sammen med den nordiske banken Nordea er Fana Sparebank eneste norske banken, blant 31 banker, som har tatt steget hakket lengre enn i de andre. De har skrevet under på en kollektiv forpliktelse til klimahandling. Denne avtalen krever at bankene skal sette konkrete klimamål som de må nå og rapportere om hvert år.

Lisbet Nærø, adm. direktør i Fana Sparebank

FANA SPAREBANK: Direktør Lisbet K. Nærø poserer stolt foran FNs generalsekretær før avtalen om klimavennlig bankdrift underskrives.

Foto: Ole Reinert Berg-Olsen

De 31 bankene har lovet å justere porteføljene sine slik at de finansierer overgangen til et klimanøytralt samfunn.

Men akkurat hva dette betyr for Fana Sparebank, vil ikke bankdirektøren røpe ennå.

– Avtalen betyr at vi nå skal gå igjennom alle bankens aktiviteter og produkter, og sørge for at de har en positiv effekt på miljøet. Vi må også kutte ut all finansiering av virksomhet med høye utslipp. At det blir mange spennende, nye og bærekraftige produkter kan jeg love, sier Nærø.

– Dette virker

Bankanalytiker i Arctic Securities, Joakim Svingen tror ikke avtalene kun er grønnvasking.

– Nei, bankene har både en sentral funksjon og posisjon til å kunne bidra i det grønne skiftet. Det er positivt at de tar initiativ og at flere norske banker er med.

Svingen mener slike avtaler reflekterer økt fokus internt i bankene, men også økt oppmerksomhet fra kunder, og investorer i bankenes egenkapital og gjeld.

Bankanalytiker i Arctic Securities, Joakim Svingen

ARCTIC SECURITIES: Bankanalytiker Joakim Svingen

Foto: Arctic Analytics

– Mange banker er børsnotert, hvordan vil dette slå ut på børsene?

– I det korte bildet slår dette marginalt ut på bankenes inntjening og prising, men jeg tror helt klart bankene som leverer på dette vil ha en sterkere posisjon i kampen om kundene og i forhandlinger. De vil kunne oppnå lavere fundingkostnad og både levere høyere avkastning og prises høyere i det lange løp.

Finansgiganter forplikter seg til nullutslipp

Det er flere i finansbransjen som har utviklet klimasamvittighet. En allianse bestående av noen av verdens største pensjonsfond og forsikringsselskaper har også benyttet klimatoppmøtet i FN til å forpliktet seg til nye klimamål.

Alliansen, som er ansvarlig for investeringer godt over det dobbelte av det norske oljefondet, har forpliktet seg til en karbonfri investeringsportefølje innen 2050.

Storebrand er en av 12 grunnleggere av den FN-støttede Net-Zero Asset Owner Alliance.

Jan Erik Saugestad, Storebrand

STOREBRAND: Konserndirektør for kapitalforvaltning, Jan Erik Saugestad, mener klimariktige investeringer er god business.

Foto: Irene S. Lunde

Storebrand tror ikke de risikerer folks pensjonssparing i det grønne korstoget.

– Etter vårt syn er det ingen tvil om at investeringer i selskaper med en strategi som er i tråd med FNs bærekraftsmål og Parisavtalen vil gi bedre avkastning på lang sikt, sier Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning.

SISTE NYTT

Siste nytt