Fr. dokumentarserie. Om få år kan Kina ha blitt den største supermakten i verden. I lys av dette er landets historie fra opiumskrigen i 1839 fram til vår tid meget interessant. Dagens president, Xi Jinping, er den første som ikke er utnevnt av sine kommunistiske forgjengere. Første del av serien tar for seg tiden fra 1911 til 1976 da Kina løsrev seg fra vestlig okkupasjon og dominans. Folkerepublikken vokste fram under Mao Zedongs ledelse. Forholdet mellom Midtens rike, USA og Sovjet gjennomgikk store forandinger. (China -The New Empire - China Awakens) (1:3)

Kina - det nye imperiet

Fr. dokumentarserie. Om få år kan Kina ha blitt den største supermakten i verden. I lys av dette er landets historie fra opiumskrigen i 1839 fram til vår tid meget interessant. Dagens president, Xi Jinping, er den første som ikke er utnevnt av sine kommunistiske forgjengere. Første del av serien tar for seg tiden fra 1911 til 1976 da Kina løsrev seg fra vestlig okkupasjon og dominans. Folkerepublikken vokste fram under Mao Zedongs ledelse. Forholdet mellom Midtens rike, USA og Sovjet gjennomgikk store forandinger. (China -The New Empire - China Awakens) (1:3)

SISTE NYTT

Siste nytt