Urix forklarer

Ett skritt nærmere fred mellom Nord- og Sør-Korea

Toppmøtet mellom Kim Jong-un og Moon Jae-in har gått etter planen. Det blir regnet som det første skrittet mot en formell avslutning av Korea-krigen. Det som er mer usikkert, er om det går mot atomnedrustning.

Koreas Summit

VENNER: Møtet mellom Kim Jong-un og Moon Jae-in blir beskrevet som vennlig, men de to har en vanskelig vei fremover dersom det skal komme reelle resultater.

Foto: Lee Jin-man / AP

De to lederne kunne ikke selv sette en sluttstrek for konflikten som begynte i 1950. Det er formelle grunner til det. Krigen raste aktivt inntil 1953 da det ble innført våpenhvile.

Avtalen om våpenhvile ble undertegnet av generaler fra Nord-Korea, Kina og USA. Den amerikanske generalen representerte FN.

FN var formelt en av de stridende partene i konflikten. Det samme var Kina, som intervenerte i konflikten.

KOREAN WAR ARMISTICE

VÅPENHVILE: Samme dag som avtalen om våpenhvile ble undertegnet, 27. juli 1953, begynte arbeidet til Military Armistice Commission i Panmunjom.

Foto: Ap

Sør-Korea var ikke med

Fraværende var Sør-Korea. Så det er ikke mulig for Nord- og Sør-Korea alene å avslutte konflikten. Derfor har Nord-Korea tidligere også sagt at de ikke kan forhandle med Sør-Korea om dette.

Det kan derimot USA.

Møtet mellom Kim fra Nord og Moon fra sør er derfor like mye en oppvarming til toppmøtet som er varslet mellom Nord-Korea og USA i mai eller juni. Det gjelder også nedrustning av atomvåpen.

NORTHKOREA-SOUTHKOREA/SUMMIT

SYMBOLIKK: De to lederne gjennomførte flere symbolske handlinger som skulle antyde varig fred. Her har de plantet et tre ved grensen.

Foto: HANDOUT / Reuters

Avtale om atomvåpen

Kim Jong-un og Moon Jae-in har undertegnet en avtale om å arbeide for en fullstendig atomnedrustning. Dette skal gjelde hele Korea.

Altså ikke bare Nord-Korea. Dette kan bli en vanskelig punkt for USA.

Sør-Korea har selv ikke atomvåpen, men USA sender regelmessig fly og skip til Sør-Korea som kan bruke atomvåpen, eller er utstyrt med atomvåpen.

South Korea Koreas Tension

KANSKJE MED VÅPEN: Det amerikanske hangarskipet USS Ronald Reagan i havn i Busan, Sør-Korea. Amerikanerne opplyser ikke om deres skip har med seg atomvåpen. USA hadde utstasjonerte atomvåpen i Sør-Korea inntil 1992, da de ble trukket tilbake.

Foto: Jo Jung-ho / AP
Asia-korrespondent Kjersti Strømmen forklarer hva Kim Jong Un og Moon Jae-in vil få til

AVTALE: Asia-korrespondent Kjersti Strømmen forklarer hva Kim Jong-un og Moon Jae-in har blitt enige om.

Naiv drøm

Kritiske stemmer mener at det er nytteløst å diskutere med Nord-Korea, og at landet kun kommer til å presse Sør-Korea for penger, slik at deres naive drøm om fred og gjenforening kan leve videre.

Andre mener at Nord-Korea genuint ønsker fred med verden, slik at de kan utvikle sin økonomi og komme ut av isolasjonen.

Storebroren Kina har fått en grunnlov som gjør at president Xi Jinping kan regjere på livstid, og har samtidig klart å bli verdens nest største økonomi. Det er trolig attraktivt for Nord-Korea at diktatur og god økonomi kan la seg kombinere.

NORTH KOREA/AGRICULTURE

FATTIG: Jordbruk i Nord-Korea. Bildet er tatt i 2011. Nord-Korea har et akutt behov for å vitalisere sin økonomi som lider under langvarige sanksjoner.

Foto: DAMIR SAGOLJ / Reuters

Ikke enkelt å løse

USA mener at Nord-Korea siden OL i Pyeongchang har vist seg samarbeidsvillig, fordi sanksjonene har presset regimet i kne.

Andre hevder at Korea kan nå ha kommet så langt i sitt atomvåpenprogram, at de ikke lenger føler seg truet av USA.Tankegangen er at USA ikke vil invadere landet dersom det er fare for at svaret blir atomraketter.

Da kan regimet også kunne leve opp til Kim Jong-uns utsagn om at de vil stanse testingen av atomvåpen og langdistanseraketter.

De fleste er likevel enige om at Nord-Korea sannsynligvis ikke er villig til å skrinlegge atomvåpen landet så langt har klart å utvikle.

Koreas Summit Nuke Deal

ATOMVÅPEN: Kim og det som skal være en hydrogenbombe. Det blir sett på som usannsynlig at Nord-Korea vil kvitte seg med våpnene landet allerede har.

Foto: AP

Amerikanske krav

USA har tidligere gjort det klart at en forutsetning for diskusjoner med Nord-Korea, er at landet er villig til å kvitte seg med atomvåpnene.

Det blir antatt at ledelsen i Nord-Korea ser på atomvåpnene som den eneste garantien de har, for å bli tatt på alvor av verden, og for ikke å bli invadert.

Nord-Korea er likevel trolig villig til å strekke seg langt for å imøtekomme USAs krav om nedrustning, fordi det ellers er en overhengende fare for krig.

De fleste er uansett enige om at møtet mellom Kim og Moon er begynnelsen på en lang prosess, og at fred på den koreanske halvøya ikke er et «abrakadabra».

SISTE NYTT

Siste nytt