Hopp til innhold

Kaller ny fredsplan «århundrets mulighet» for palestinerne

Den økonomiske planen som Donald Trumps svigersønn presenterte for arabiske land i dag skal gi palestinerne lyst til å slutte fred med Israel. Men på USAs premisser.

Jared Kushner

Trumps svigersønn Jared Kushner er arkitekten bak det som sees på som Trumps fredsplan for Midtøsten. I dag presenterte han den økonomiske planen omringet av støttespillere fra arabiske land. Palestinerne og Israelerne var ikke til stede.

Foto: REUTERS TV / Reuters

– Dette er århundrets mulighet for palestinerne, sa Jared Kushner da han presenterte første del av Trumps fredsplan for Midtøsten.

Men han la også til at en enighet om den økonomiske veien frem er en forutsetning for å løse de politiske problemene.

– Dagen i dag handler ikke om politikk, vi kommer til det til rett tid, sa Kushner fra talerstolen uten å spesifisere når det blir.

Palestinske demonstranter med skilt

På Vestbredden fortsetter demonstrasjonene i flere byer mot det USA-ledede møtet i Bahrain, som startet i dag. Palestinerne boikotter møtet. Møtet i Bahrain handler om økonomiske investeringer i de palestinske områdene, og ses på som starten på Trumps fredsplan for Midtøsten

Foto: ABBAS MOMANI / AFP

«Fred for velstand» er tittelen på det økonomiske utviklingsprogrammet Trumps svigersønn og rådgiver Jared Kushner la fram på møtet i Bahrain i dag. Det er tenkt som første del i en fredsprosess som skal munne ut i en politisk avtale mellom Israel og palestinerne. Planen omfatter tre hovedområder:

1: Slippe løs palestinernes økonomiske potensial

Trumpadministrasjonen vil opprette et investeringsfond på 50 milliarder dollar, eller vel 422 milliarder kroner. Vel halvparten skal øremerkes for Vestbredden og Gaza, resten skal komme palestinere i nabolandene Libanon, Jordan og Egypt til gode. Her er noen av hovedpunktene:

  • Åpne Vestbredden og Gaza til regionale og globale markeder, blant annet gjennom storstilt satsing på veier, telekommunikasjon og distribusjon. Den israelske blokaden av Gaza innebærer i dag at all trafikk inn og ut kontrolleres av Israel. Den blir ikke nevnt i planen, det sies bare at målet er å «redusere barrierer som hindrer mobiliteten til palestinske varer og folk».
  • Bygge ut produksjon og distribusjon av elektrisitet, samt doble tilførselen av vann.
  • Stimulere nyetableringer og vekst i privat sektor og fjerne reguleringer som hindrer vekst. Målet er en million nye palestinske jobber.
  • Redusere regionale handelshindringer, ikke minst i forhold til Egypt, Israel, Jordan og Libanon.
  • Utvikle turismen på Vestbredden og i Gaza, særlig fremheves Gazas strender og det palestinske kjøkkenet som attraktivt for turister.
X90013

Palestinere tar en dukkert på stranda ved Gaza by. Men israelske grensevakter kontrollerer all inn- og utreise fra Gaza, og området egner seg i dag svært dårlig som turistmål.

Foto: Ahmed Jadallah / Reuters Creative

2: Gjøre palestinerne i stand til å virkeliggjøre ambisjonene

Her ser Kushner og hans medarbeidere for seg å ta i bruk databasert hjemmeundervisning og internasjonale utvekslingsprogrammer for å heve kompetansen i brede lag av befolkningen.

Dessuten skal palestinske sykehus og klinikker «utstyres med det siste innenfor behandlingsteknologi».

KRIGSTRAUMER

Skolene på Gazastripen er viktige for å gi barna en så normal hverdag som mulig. Men mange av dem får aldri brukt den utdannelsen de får. Økonomien på Gaza er preget av mange år med en blokade som blant annet rammer varer til bygg og anlegg.

Foto: Nils-Inge Kruhaug / NTB scanpix

I august 2018 kuttet USA all støtte til FNs organisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten (UNRWA). Organisasjonen finansierer blant annet over 700 skoler for palestinske barn i Gaza, på Vestbredden og i leire i nabolandene.

I september i fjor kuttet Trumpadministrasjonen 25 millioner dollar i støtte til helsetiltak for palestinere i Øst-Jerusalem.

X02127

I Betlehem og på Ramallah bruker soldatene tåregass mot de flere hundre demonstranter. Slik viser palestinerne sin motstand mot det USA-ledede møtet i Bahrain.

Foto: MOHAMAD TOROKMAN / Reuters

3: Forbedre palestinernes styringsstruktur

Offentlig styre og stell skal reformeres for å kunne sørge for vekst i privat sektor. Det innebærer blant annet:

  • Sikring av eiendomsretten og et skattesystem som gjør det mulig med direkte, utenlandske investeringer.
  • Tiltak mot korrupsjon.
  • Sørge for et uavhengig rettsvesen som kan beskytte borgernes rettigheter og eiendom.
  • Utvikle en offentlig økonomi som ikke er avhengig av utenlandsk budsjettstøtte.

Donald Trumps svigersønn kom under møtet i Bahrain i dag også med en tydelig beskjed til det palestinske folk.

– Til tross for det som folk som har sviktet dere tidligere har sagt, så har ikke president Trump og USA gitt dere opp. Dette arbeidsmøtet er for dere. Hvis visjonene vi har utviklet gjennomføres på rett måte vil palestinerne får en bedre fremtid, lovet Kushner.

X00149

En palestinsk gutt sykler langs muren mellom det palestinske Øst-Jerusalem og landsbyen Abu Dis på den okkuperte Vestbredden. Tatt 8. februar 2004.

Foto: Reinhard Krause / Reuters Creative

For øyeblikket har palestinerne bare delvis kontroll over egen økonomi. En del skatter innkreves av Israel på vegne av de palestinske selvstyremyndighetene, og Israel har flere ganger brukt tilbakeholdelse av skatter som et politisk pressmiddel. Dette kommer i tillegg til at palestinerne bare har begrenset kontroll over eget territorium.

Vil araberne betale?

Trumpadministrasjonen håper at de arabiske nabolandene vil bidra med en stor del av investeringsfondet på 50 milliarder dollar. Det gjelder ikke minst USAs nærmeste allierte, Saudi-Arabia.

Deres finansminister deltar på konferansen i Bahrain, og skal i prinsippet støtte tanken om å bidra. Men samtidig uttrykte landets ledelse ifølge nyhetsbyrået Reuters skepsis til en fredsplan som ikke bygger på Det arabiske fredsinitiativet fra 2002.

Det forutsetter at en framtidig palestinsk stat skal omfatte Vestbredden slik området så ut før krigen i 1967, med en palestinsk hovedstad i Øst-Jerusalem og over fire millioner flyktninger skal ha rett til å vende tilbake.

Jared Kushner avviste i et fjernsynsintervju med Al Jazeera i går at Det arabiske fredsinitiativet vil være en del av USAs fredsplan.

Det store spørsmålet blir da om noen vil forplikte seg til å gi penger så lenge de største og viktigste problemene ikke engang står på dagsorden.

SISTE NYTT

Siste nytt