Hopp til innhold

Han tok bileta som sjokkerte verda: – Eit frykteleg syn

– Dei som har gjort dette, må få den strengaste straffa som det er mogeleg å gi. Det seier soldaten som tok bileta av døde menneske i gatene i Butsja.

Bileta frå Butsja utanfor Kyiv har sjokkert verda. Det som har skjedd her, blir omtalt som krigsbrotsverk. Fleire land ber om at straffetiltaka mot Russland blir skjerpa.

Presidenten i USA, Joe Biden seier at president Vladimir Putin bør stillast for retten for krigsbrotsverk.

Til saman skal fleire hundre døde i sivile klede vere funne etter at ukrainske styresmakter tok tilbake kontrollen over byen.

Oleksandr Pohrebiskyj er soldat i den ukrainske hæren. Det var han som tok videobileta av døde menneske i byen Butsja laurdag.

En ukrainsk soldat undersøker om et lik skjuler en mine i Butsja 2. april 2022. Liket er kledd i sivile klær.

Ein ukrainsk soldat pirkar borti eit lik for å sjekke om russiske styrkar har lagt igjen ei minefelle.

Foto: Vadim Ghirda / AP

– Eit frykteleg syn

NRK sitt reportasjeteam møtte han søndag, etter sjølv å ha filma på dei same stadene.

Vi køyrde inn om morgonen og var blant dei første som kom til Butsja, før soldatane kom dit. Det var eit frykteleg syn som møtte oss. Sivile, fredelege menneske som berre var blitt skotne.

Han seier at det var endå verre å sjå at nokre av dei hadde hendene bundne saman.

– Eg kunne sjå at dette ikkje skuldast artillerield eller bombekastarar. Alle hadde gått i same retning, og dei hadde berre blitt skotne.

Hadde du rekna med å sjå noko slikt, eller blei du også overraska?

Nei, eg venta ikkje å sjå dette. Eg har vore, og er, i dei væpna styrkane i Ukraina. Eg veit kva hæren er. Men eg kunne på ingen måte sjå for meg at soldatar kunne tillate seg å gjere noko slikt.

Bakbundne hender på lik fra Butsja 3. april 2022

Fleire av lika blei funne med hendene bundne bak ryggen.

Foto: Vadim Ghirda / AP

– Dei har ingen moral

Han legg ikkje mykje imellom når han omtalar dei som gjorde dette.

Dessverre er russiske soldatar uhyre. Dei er ikkje menneske, dei har verken prinsipp eller reglar for korleis ein skal oppføre seg i krig. Ingen ting, absolutt ingen ting er heilagt for dei, dei har ingen moral i det heile tatt. Ingen med respekt for seg sjølv kan oppføre seg slik, om ein er soldat eller offiser.

– Kva slags følgjer trur du dette får?

Alle disse handlingane må behandlast ved Den internasjonale domstolen i Haag. Eg er vitne på at dette brotsverket er eit faktum.

Ukrainske soldatar i Butsja, Ukraina, Oleksandr Pohrebiskyj til venstre

Ukrainske soldatar i Butsja. Oleksandr Pohrebiskyj til venstre.

Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

– Må få aller strengaste straff

Russland meiner bileta av døde menneske i gatene er arrangerte for å sverte Russland. Men Oleksandr Pohrebiskyj er ikkje i tvil:

– Eg såg det med mine eigne auge. Og ikkje berre eg, også dei andre som køyrde inn i byen, såg det.

Han seier at alle som har vore med på dette, må bli dømde og fengsla, og få den strengaste straffa som det er mogeleg å gi.

– Vi må begynne med Vladimir Putin. I det 21. hundreåret kan ikkje og skal ikkje noko slikt skje. Viss verda ikkje reagerer, vil det berre bli fleire og fleire slike brotsverk, seier Pohrebiskyj.

Og han legg til:

– Hugs Sør-Ossetia, Abkhasia, Tsjetsjenia, Aust-Ukraina.

Istykkerskutt bil i Butsja 3. april.

Ein personbil med restane av eit kvitt flagg står i ei gate i Butsja.

Foto: Morten Jentoft / NRK

SISTE NYTT

Siste nytt