Grisete valgkamp i Polen

Kommentar:  Kaczynski-tvillingene ser i meningsmålingene en sjanse til gjenvalg, og derfor kjører statsminister Jaroslaw Kaczynskis parti et usedvanlig rått løp der åpenbart alle midler er tillatt.

Kaczynski-tvillingane
Foto: ALIK KEPLICZ / AP

Kommentar: Jahn Otto Johansen
Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

Hans Lov- og Rettferdighetsparti (PiS) måtte gå med på nyvalg, to år før det egentlig skulle ha vært, fordi hans to enda mer ekstreme partnere brøt regjeringssamarbeidet.

Nå står kampen mellom Kaczynskis parti og Donald Tusks liberale sentrumsparti, Borgerunionen (PO).

 

By mot land

Mens Borgerunionen står sterkest i byene og blant forretningsmenn og velutdannede unge, har Lov og Rettferdighetspartiet sin styrke på landsbygda og særlig i det mindre utviklede Øst-Polen. Dessuten får det støtte fra den romersk-karolske kirke som i Polen spiller en politisk rolle som i dag knapt ville bli godtatt i noe annet EU-land.

Den antisemittiske, antieuropeiske og ultranasjonalistiske radiostasjonen Marja støtter Lov og Rettferdighetspartiet. Den nye pave hadde en sjanse til å distansere seg klart fra Radio Marja, men gjorde dert ikke. I stedet ble Radio Marjas sjef mottatt i audiens.

Anti-tysk kampanje

Fra disse reaksjonære og sjåvinistiske kreetser kjøres det nå en kampanje som er generelt anti vesteuropeisk og i særdeleshet anti-tysk. Polen fremstilles som katolisismens siste bastion i Europa. Ikke engang Irland er lenger bra nok for disse folkene fordi det med EU-midler har latt seg modernisere for mye.

Til tross for at det var tyskerne som fikk Polen inn i EU og har gitt mer økononmisk støtte til Polen enn noen andre, kjøres Tyskland i Kaczynski-propagandaen frem som den største trusel etter Russland. I dette spill nekter de seg ingen ting, ikke en gang direkte løgner. Her kan polakkene senere få oppleve en selvoppfyllende profeti ved at tyskerne får nok og vender dem ryggen.

Patriotisme som skolefag

Innad kjører PiS på "verdier", som Bondevik og hans verdikommisjon absolutt ville ha betakket seg for. Patriotisme skal innføres som eget fag i skolen, og alt som ikke passer innen denne ramme, skal renses ut fra undervisningen.

Det vil si at verdenslitteraturens store med Goethe i spissen blir forbudt i skolene, likeledes mange av Polens egne diktere. Ikke engang kommunistene kjørte et så dogmatisk løp i kulturpolitikken.

Abort og homofile er selveste styggedommen

PiS vil ha absolutt forbud mot abort og bryter her med de aller fleste EU-land. Nylig ble Polen dømt i Europadomstolen fordi en kvinne med en alvorlig medisinsk lidelse ikke fikk abort, til tross for at legene sa at hun ville bli blind dersom hun gjennomførte svangerskapet.

Det kunne endog stå om morens liv. I synet på homofile er Kaczynski-partiet på linje med de mest reaksjonære bevegelser vi har hatt i Europa. Å være homofil i Polen i dag er nesten mer risikabelt enn det var å være dissident i kommunisttiden.

De fattige mot de rike

Kaczynski-brødrene har lenge kjørt en kampanje der de setter de fattige - taperne i moderniseringsprosessrn - opp mot de nyrike. De "rike" omfatter både provestlige kapitalister og ekskommunister som etter 1989 utnyttet sin maktposisjon til å berike seg selv. Når det gjelder de siste, har PiS adskillig rett.

I Polen såvel som i Ungarn og mange andre sentral- og østeuropeiske land bygget ekskommunistene opp et nettverk innen næringslivet og samtidig markerte de seg som de mest ihuga EU-tilhengere. Det var ekskommunistene, idag kaller de seg sosialister eller sosialdemokrater, som sørget for at disse land så raskt kom inn i både EU og NATO.

Misbruk av anti-korrupsjonskampanjen 

Kaczynski-tvillingene misbrukte en i og for seg høyst berettighet anti-korrupsjonskampanje til å ramme sine politiske motstandere. De statlige korrupsjonsjegere (CBA) slo til mot regjeringspartnerne til Pis, Den polske familieliga (LPR) og Andrzej Leppers populistiske Selvforsvarsparti (Samoobrana) etter at disse brøt med Kaczynski.

Selv om det i disse kretser sikkert var mye grums, var det liten tvil om at dette var politisk manipulert. Kommandostyrker med finlandshetter og hypermoderne våpen ble satt inn da innenriksminister Janusz Kaczmarek ble arrestert, angivelig for å ha varslet de korrupsjonsanklagede for hva de var siktet for.

Dette kunne ikke bevises, og Kaczmarek måtte settes fri. Men nå kjører de Kaczynski-tro medier en skitten kampanje mot ham slik at noe skal bli hengende igjen i folks bevissthet

EU håper på regimeskifte

I EU hadde de håpet at PiS skulle tape det kommende valg slik at man i hvert fall ble kvitt den ene tvillingen, selv om den andre fortsetter som president. I Brüssel snakkes det om "den polske plage", slik Dagens Næringslivs Kjetil Wiedeswang nylig kunne berette om.

Han er ikke alene om å møte slike holdninger i EU-hovedstaden. Polen oppfattes i dag som den reneste obstruksjon - et utenforland innenfor - en medlemsstat som forsøker å stanse alle de reformtiltak som Unionen trenger. De siste meningsmålinger tyder på at de EU-skeptiske i Warszawa vil beholde regjeringsmakten. I hvertfall blir det et tett løp.

Anti-polske fordommer

 I Brüssel såvel som i andre hovedsteder får gamle anti-polske stereotyper ny næring - polakkene som kranglevorne, sjåvinistiske, ultranasjonalistiske, reaksjonære, udemokrartiske og antisemittiske. Disse merkelapper stemmer når det gjelder gruper som PiS og deres tidligere partnere.

Men det gjelder ikke flertallet av polakker. I det polske folk er det betydelige ressurser av kunstnerisk og akademisk brillians, og polakkene har opp gjennom århundrene kjempet for andre folks frihet mens de selv er blitt forrådt av de store. Det finnes ikke bare en anti-semittisk, men også en liberal og jødevennlig tradisjon i Polen. Polen hilste i sin tid jødene velkommen da de ble fantejaget fra alle andre europeiske land.

Polakker flest ikke antityske

Ikke minst interessant er det flertallet av polakker i følge nye meningsmålinger ikke er enige i Kaczynski-brødrenes rabiate antityske propaganda. Mange polakker er med rette engstelige for tyske flyktninge(Vertriebende)-organisasjoner som vil ha eiendommer og land tilbake.

Det hadde vært en fordel om CDU-CSU hadde tatt klarere avstand fra disse og at enkelte tyske politikere ikke opptrådte så arrogant overfor polakkene. Men en meningsmålinge som den regjeringsvennlige avisen Rzeczpospolita nylig foretok, viser at 63 prosent over hodet ikke så på Tyskland som noen trusel. Bare 27 prosent betraktet tyskerne som truende.

48 prosent av de spurte mente at den anti-tyske kampanje skadet Polen. Med slike meningsmålinger er det litt underlig at PiS ikke kommer dårligere ut på de andre målinger. I alle fall blir det et spennende valg i oktober.

SISTE NYTT

Siste nytt