Verden bruker mer kull

Selv om Europa og USA brenner mindre kull, øker forbruket kraftig i Asia. Det går fram av årsrapporten fra Det internasjonale energibyrået IEA.

Indiske arbeidere laster opp kull manuelt i Jammu.

Arbeidere kaster kull over i lastebiler utenfor Jammu nordvest i India.

Foto: MUKESH GUPTA / Reuters

Kull er billig og lett tilgjengelig energi. Det fortsetter å være verdens dominerende energikilde, spesielt i Asia, slår IEA fast i sin siste årsrapport. I dag kommer 38 prosent av verdens energiproduksjon fra kull.

Fatih Birol speaks Wednesday, Nov. 13, 2019 in Paris.

Direktør Fatih Birol la fram IEA-rapporten onsdag.

Foto: Michel Euler

Det er særlig de store vekstøkonomiene Kina, India og Indonesia som øker sitt forbruk.

I fjor økte etterspørselen etter kull for andre år på rad, etter at det gikk ned i 2015 og 2016.

– Det som står fram som krystallklart i årets «World Energy Outlook» er at det ikke finnes noen enkel og lettvint løsning på omstillingen av verdens globale energisystemer, sier Fatih Birol, direktør for IEA.

Det kan du lese mer i dette sammendraget av IEA-rapporten.

Lektere med kull i Samarinda Indonesia

Lektere breddfulle av kull på vei langs Mahakamelva i Samarinda i Indonesia. Bildet er fra august.

Foto: WILLY KURNIAWAN

Må kutte mye for å nå mål

Det er tre mulige utviklingstrekk for verdens bruk av kull, blir det pekt på i IEA-rapporten.

Dersom verdens energiforbruk fortsetter etter samme mønster som nå, kommer bruken av kull til å øke ytterligere 20 prosent fram til 2040.

Meld deg på nyhetsbrev fra Urix: Klikk her

Blir alle de planene som foreligger om å fase ut kull satt i verk, kan forbruket bli stabilisert. Det kan komme til å synke noe gjennom de neste to tiår.

Men mye mer må gjøres dersom forbruket av kull skal reduseres slik at det samsvarer med Parisavtalen.

Denne internasjonale avtalen fra 2016 setter opp et mål om å holde den globale temperaturøkningen under 2 grader og jobbe for å begrense økningen til 1,5 grad,

Dersom det skal bli mulig, må kullforbruket rase nedover med nesten to tredeler, kan vi lese i «World Energy Outlook».

Lastebiler frakter kull fra Mongolia gjennom Goibi-ørkenen til forbrenningsovnene i Kinas kraftverk og stålindustri.

Lastebiler frakter kull fra Mongolia gjennom Gobi-ørkenen til forbrenningsovnene i Kinas kraftverk og stålindustri.

Foto: Rentsendorj Bazarsukh

Fortsatt avhengig av fossile energikilder

Verden er fortsatt svært avhengig av kull, olje og gass, går det fram av rapporten til IEA. Etterspørselen etter olje kommer også til å øke fram til 2030-tallet før den når toppen i 2040.

I 2040 kommer verden til å ha behov for 106,4 millioner fat olje, mot dagens forbruk på 96,9 millioner fat, ifølge IEAs prognoser.

I fjor steg energietterspørselen med 2,3 prosent, den største økningen siden 2010. Kina, USA og India var i front. Samtidig økte CO₂-utslippene fra energisektoren med 1,9 prosent, den største oppgangen siden 2013.

Equinor Chair of the Board Jon Erik Reinhardsen, Norway's Minister of Petroleum and Energy Kjell Borge Freiberg, German Chancellor Angela Merkel, Chairman of the Board of Management of E.ON SE Johannes Teyssen and Manuela Schwesig Minister President of Mecklenburg-Vorpommern are pictured during the opening of the Arkona wind park in Sassnitz, northern Germany on April 16, 2019.

Equinor har eierandeler i havvindparken Arkona i Sassnitz i Tyskland, som åpnet i år. Vi ser Equinors Jon Erik Reinhardsen (tv), olje- og energiminister Kjell Borge Freiberg, forbundskansler Angela Merkel, styreleder i Arkona Johannes Teyssen og Manuela Schwesig, som er ministerpresident i delstaten Mecklenburg-Vorpommern.

Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Vind, sol og gass erstatter kull i EU

Men forbruket av kull går ned i USA og Europa. I EU var reduksjonen på 19 prosent første halvår i år. Det viser en rapport fra tenketanken Sandbag.

Nesten alle land i unionen forbrenner mindre kull. Vind og solenergi erstatter halvparten av kullforbruket. Den andre halvparten blir erstattet av naturgass.

Det er Storbritannia, Irland og Frankrike som har kuttet mest i år.

Fortsetter denne utviklingen ut 2019, kommer kullforbruket i EU-landene til å gå ned til 12 prosent av utslippene av klimagasser ved årsskiftet, viser beregningene Sandbag offentliggjør.

Solenergi gir kraft til landsbyen Sikpe Afidegnon i Togo i Afrika. Anlegget ble åpnet i år og driver blant annet pumper som skaffer rent vann til befolkningen.

Solenergi gir kraft til landsbyen Sikpe Afidegnon i Togo i Afrika. Anlegget ble åpnet i år og driver blant annet pumper som skaffer rent vann til befolkningen.

Foto: Noel Koukou Tadegnon

Afrika kan bli mer klimavennlig enn Asia

Asias kullforbruk bidrar altså sterkt til økningen i verdens forbruk av kull. Også i Afrika er mange land på vei mot bedre velstand gjennom økonomisk vekst. Det betyr også høyere energiforbruk.

Men ifølge en annen rapport fra Det internasjonale energibyrået IEA, kan energiforbruket i Afrika ta en ganske annen retning enn i Asia. Det kan skje gjennom alternative energikilder og ny teknologi.

– Afrika har mulighet til å følge en langt mindre karbon-intensiv modell for sin utvikling enn vi har sett i mange andre deler av verden, står det i rapporten.

IEA peker på naturgass, fornybar energi og mer energieffektive systemer som viktige for Afrikas energiforbruk framover.

Det vil innebære at kontinentet kan bli det første i verden som ifølge rapporten, kan oppnå «betydelig økonomisk og industriell vekst der renere energikilder spiller en mer fremtredende rolle enn de har gjort i andre økonomier».

SISTE NYTT

Siste nytt