Hopp til innhold

Færre ekstremt fattige i verden

Det blir stadig færre ekstremt fattige i verden, men mange av FNs utviklingsmål blir likevel ikke nådd.

En kvinne og et barn spiser fra en søppelkasse
Foto: FREDERIC J. BROWN / EPA

FNs tusenårsmål er åtte mål for utvikling som verdens ledere ble enige om i 2000, og som skal være nådd innen 2015.

Når ikke alle mål

En ekstremt fattig er en person som har under en dollar dagen å leve for. Verdensbanken definerer denne dollaren som verdien av det du kunne få for en dollar i 1993, justert for forskjeller i kjøpekraft mellom landene.

En kvinne sitter bak en plakat ved Dubai International Humanitarian Aid and Development Conference

En kvinne sitter bak en plakat ved Dubai International Humanitarian Aid and Development Conference åttende april.

Foto: MARWAN NAAMANI / AFP

De åtte tusenårsmålene skal skape en bærekraftig utvikling, med spesielt fokus på fattigdom, helse, ernæring, utdanning og sanitære forhold.

Verdensbanken advarer om at de fleste land ikke klarer å nå FNs tusenårsmål. Selv om mesteparten av verden klarer å halvere ekstrem fattigdom innen 2015, så er det mange andre mål som ikke ser ut til å bli nådd.

Zia Quereshi fra Verdensbanken er en av forfatterne av Global Monitoring Report i 2008.

- Målet om å redusere ekstrem fattigdom med 50 prosent innen 2015 kommer antageligvis til å bli nådd på verdensbasis, men den fattigste delen av Afrika, slik situasjonen er nå, kommer til å mislykkes.

Flesteparten av de andre målene kommer ikke til å bli nådd. Dette gjelder spesielt målene om å redusere barne- og barseldødeligheten, mener Quereshi.

Hver eneste uke dør ti tusen av verdens fattige kvinner på grunn av komplikasjoner under graviditeten eller fødselen. Disse dødsfallene kunne lett ha vært unngått hvis kvinnene hadde fått et bedre helsetilbud. Dette gjelder også 190 tusen barn som dør på grunn av sykdom hver eneste uke.

Viss fremgang

Samtidig er det en viss fremgang. For hvert år som går er det tre millioner flere barn som overlever de første fem leveårene, og vaksineprogrammer redder to millioner liv årlig.

FN-nødhjelp i Pakistan

Nødhjelpen må bli mer effektiv.

Foto: SAID KHATIB / AFP

Halvering av ekstrem fattigdom er det første tusenårsmålet. Det kommer altså nesten alle til å klare, hvis utviklingen fortsetter som nå.

Det er dårligere stilt med flere av de andre målene. Det er helt nødvendig at giverlandene stiller opp umiddelbart, mener Verdensbanken. Bistanden må økes, det samme må handelen med fattige land.

- Vi trenger mer effektiv nødhjelp, vi trenger å gjøre noe når det gjelder handling og vi trenger sterkere og mer fokusert støtte fra internasjonale institusjoner, sa Queshi.

SISTE NYTT

Siste nytt

Reagerer på Marin-kritikk: – Det er jo ikke et problem

En ny festvideo av Sanna Marin har satt Finlands statsminister under hardt press. Marin hasteinnkalte til pressekonferanse og kunngjorde at hun har tatt en narkotest.