Hopp til innhold

Dette er partienes løfter

Det britiske arbeiderpartiet vil styre aktivt til det beste for fellesskapet, de konservative ønsker mer makt til velgerne og sparke udugelige politikere, mens Liberaldemokratene har satt prislapp på alle sine valgløfter.

Video De tre store partiene i Storbritannia

Storbritannia er akkurat kommet ut av den verste resesjonen siden 2. verdenskrig, og økonomien er blitt det viktigste valgkamptemaet.

Alle de tre store partiene har lagt frem sine valgmanifest, hvor de kommer med lovnader og en veiviser for den politiske retningen de ønsker. Les: I kveld skal de slåss på TV

Det gjenspeiler seg også i de tre partienes forslag til politikk.

Labour

Labours valghefte

BBC mener forsiden er en blanding av 1930-tallets sosialistiske utopi og margarinreklame.

Foto: LEON NEAL / AFP

Det regjerende arbeiderpartiet har kalt valgløftene «plan for nasjonal fornyelse». De hevder det er fullt mulig med en aktiv styrende stat, som er på folkets side og vil det beste for dem, men både staten og markedet trenger reformer.

Valgslagord lyder «En rettferdig fremtid for alle», illustrert med soloppgang for far og sønn på forsiden av sitt valghefte, hvor løftene er samlet.

 • Gjenoppbygge landets økonomi med å kutte det store budsjettunderskuddet og statsgjelden på 167 milliarder pund.
 • Reformere finansinstitusjonene, slik at banker og andre betaler en rettmessig andel til samfunnet.
 • Nye verdensomspennende regler for finansinstitusjoner.
 • Holde inntektsskatten for vanlige briter på dagens nivå.
 • Ingen fredning av momsøkning utover på matvarer og barneklær.
 • Beskytte offentlige tjenester.
 • Modernisere infrastrukturen med blant annet høyhastighetstog.
 • Utbygging av bredbånd.
 • Ingen dokumentavgift for førstegangskjøpere av boliger for verdi under 250.000 pund.
 • Heve minstelønnene i takt med øvrige lønnsøkninger.
 • Folkeavstemning om alternativt valgsystem for valg til nasjonalforsamlingen og om innføring av valg til Overhuset.
 • Folkevalgte i parlamentet som misbruker stillingen og bryter tilliten kan fratas vervet.
 • Senke stemmerettsalderen til 16 år.
 • Innføre en måneds betalt fødselspermisjon for fedre.
 • Skattelettelser for barnefamilier med lave inntekter.
 • Utvidelse av den eksisterende kreftgarantien. Pasienter skal være garantert prøvesvar innen en uke.
 • Jobbgaranti for langtidsarbeidsløse.
 • Raske straffesanksjoner og mulighet for rettslig pålegg ved anti-sosial oppførsel som går utover andre.
 • Delprivatisere det britiske postvesenet Royal Mail.

Mer hos Labour .

Det konservative partiet

Det konservatives første mantra i år er forandring. «Vote for change» heter det, insipirert av Obamas suksessfulle endringsvalgkamp.

Det andre mantraet er å gi makten tilbake til velgerne.

- Folk flest må få bestemme mer over sin egen hverdag, og statens og politikernes makt bør reduseres, sa partileder David Cameron da han presenterte valgløftene med slagordet på store bokstaver bak seg: «We Are All In This Together».

Folkemakt og ikke statsmakt kaller partiet det, og inviterer britene med på å styre landet.

 • Mer makt til enkeltpersoner, forretningsdrivende og organisasjoner.
 • Mulig å sparke parlamentarikere som ikke gjør en god nok jobb for valgkretsene sine.
 • 10 prosent færre medlemmer i Underhuset.
 • 5 prosents kutt i lønningene for statsråder og lønnsfrys i fem år.
 • Lettere adgang til å etablere privatskoler som alternativer til de offentlige skolene og la de drives uten innblanding med offentlig støtte etter svensk modell.
 • Foreldre må få makt til å redde lokalskoler truet av nedleggelse.
 • Lokalsamfunn kan by på retten til å drive lokale postkontor truet av stengning, det samme med nedleggingstruede puber.
 • Mer bruk av lokale folkeavstemninger, dersom fem prosent av innbyggerne støtter det.
 • Folkeavstemninger om alle forslag som fører til overføring av politisk makt fra London til Brussel.
 • Kutt i skatter og avgifter, blant annet i skatten for gifte par.
 • Redusere underskuddet på statsbudsjettet i løpet av en femårsperiode.
 • Kutte 6 milliarder pund i offentlig forbruk i 2010/2011.
 • Heve innslagsgrensene når det gjelder dokumentavgiftene for førstegangs boligkjøpere og for arveavgiften.
 • Fryse skattenivået for kommuneskatten i to år.
 • Velgerne skal gis vetorett mot store økninger i kommuneskatten.
 • Bevare velferdsgoder for pensjonister, som gratis buss, gratis TV-lisens og støtte til fyringsutgifter om vinteren.
 • Øke bevilgningene til helsetjenesten.
 • Få redusert og satt årlig tak på innvandring fra land utenfor EU.
 • Stanse Labours 1 prosent økning i folketrygdavgiften.
 • Oppfylle internasjonale forpliktelser når det gjelder bistand og nødhjelp.
 • Gi Underhuset mulighet til på nytt stemme over forbudet mot revejakt.
 • Frivillig nasjonal samfunnstjeneste for 16-åringer.

Mer hos Det konservative partiet

Liberaldemokratene

Partiet, som ligger an til å havne på vippen i Underhuset, har i likhet med de konservative endring på tapetet. Men partiet la ikke frem bare valgløftene sine. De har også brukt kalkulatoren og satt en prislapp på hvert forslag.

– Jeg tror dette er første gangen at et parti har tallfestet hva de foreslåtte tiltakene koster, punkt for punkt, sa partileder Nick Clegg.

 • Store skattelettelser for de lavest lønte.
 • Fjerne inntektsskatten på lønninger under £10.000. Dette skal betales med 1 prosent skatt for eiendommer verdt over £2 millioner.
 • Garantere for statspensjoner.
 • Heve lønningene for lavt betalte offentlige serviceyrker med £400.
 • Få en felles minstelønn uavhengig av yrker.
 • Kutte £15 milliarder i årlig offentlig forbruk.
 • Reformer i utdanningssektoren.
 • Storstilte investeringer i miljøvennlig teknologi.
 • Få grenser for bonusutbetalinger i næringslivet.
 • Ny valgordning.
 • Velgere skal få rett til å få fjernet korrupte politikere fra verv.
 • Grense på £10.000 på bidrag til politiske partier.
 • Dele opp bankene i en «bankdel» og en «investeringsdel» for å unngå problemene som skapte finanskrisen.
 • Få bankene til å ta regningen for de statlige støttepakkene de fikk gjennom finanskrisen.
 • Innføre delt foreldrepermisjon - forlenget på sikt til 18 måneder. Lovfestede rettigheter for fedre å få fri til svangerskapskontroller. Besteforeldre skal kunne få fleksibel arbeidstid.
 • 3000 flere politifolk i tjeneste.
 • Bedre grensekontroll, gjeninnføre tiltak som er fjernet, blant annet utreisekontroll.
 • Økonomiske innvandrere må godta geografisk plassering der hvor arbeidskraften trengs.

Mer hos Liberaldemokratene .


Partiet mener reformene det foreslår, kan gjennomføres parallelt med at underskuddet på det britiske statsbudsjettet reduseres.

SISTE NYTT

Siste nytt