Hopp til innhold

Dette er pandemi-frykten

Verden har ikke sett en pandemi siden 1968, da over 1 million menneskeliv gikk tapt. Så hva skjer dersom svineinfluensaen blir en pandemi?

Kart over spredningen av svineinfluensa

Kart over spredningen av svineinfluensa, slik situasjonen er tirsdag ettermiddag.

Foto: NRK

Med de siste årenes utbrudd av fugleinfluensa og sars i 2003 har pandemi-alarmen gått flere ganger.

Hong Kong-influensaen, også kjent som Mao-syken, er en influensaepidemi som i 1968 spredte seg fra Hong Kong og tok over 1 million menneskeliv.

Sars er en alvorlig infeksjonssykdom i luftveiene, som ble forårsaket av sarsviruset. Viruset forårsaket en global epidemi i 2002, og epidemien startet i Sør-Kina. Ifølge Store norske leksikon mistet 774 mennesker livet innen utgangen av 2003, men ingen tilfeller ble diagnostisert i Skandinavia.

Fugleinfluensa, eller aviær influensa, er en smittsom virussykdom med høy dødelighet hos fugl, og det har vist seg at også mennesker kan bli smittet. 208 personer, hvorav 115 er døde, er blitt diagnostisert med fugleinfluensa.

For effektive til å ta menneskeliv til å bli pandemier

Men selv om utbruddene av sars og fulgeinfluensa krysset artsbarrieren - altså begynte å smitte mellom dyr og mennesker - muterte ingen av de to nok til vedvarende å smitte mennesker imellom. En mutasjon - at viruset forandrer seg - kan lett føre til at viruset lettere smitter mellom mennesker.

Strengt tatt ble hverken fulgeinfluensa eller sars pandemier - fordi de var for effektive til ta livet av mennesket som var vert for viruset.

For å bli en fullskala pandemi trenger sykdommen varig kontakt mellom mennesker, uten at den tar livet av vertene.

Slik oppstår svineinfluensa

Video nsps_upload_2009_4_27_19_25_1_4072.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Klikk på bildet for å se hvordan svineinfluensaen blir til. Reporter: Hallvard Sandberg. Grafikk: Renate Rognan, NRK.

Mer smittsom enn sars

Svineinfluensa smitter allerede mellom mennesker, noe som gjør sykdommen vanskelig å håndtere, og svineinfluensaen er mye mer smittsom enn sars.

I tillegg er det gjennom munnen og nesen de smittede sender smitten videre. Svineinfluensa sprer seg lett fordi folk kan være smittebærere uten å være syke.

Den sprer seg også lett fordi viruset formerer seg i nesen. Og hver gang en smittet hoster, nyser eller hoster, sendes det ut virus.

Symptomene er som vanlig influensa, med blant annet feber, slapphet, dårlig matlyst, hoste, rennende nese, sår hals, kvalme, oppkast og diaré.

Likevel kan ikke Verdens helseorganisasasjon (WHO) fastslå med sikkerhet at sykdommen vil bli en pandemi - altså en smittsom sykdom som rammer svært mange mennesker og brer seg ut over flere verdensdeler.

7 millioner kan miste livet

Ifølge epidemiologer og helseeksperter vil en ny pandemi se omtrent slik ut, basert på tidligere erfaringer:

  • Sykdommen vil flytte seg fra by til by over en periode på 18-24 måneder, og over en tredel av verdens befolkning vil bli smittet.
  • WHO tror at så mange som 1,5 milliarder mennesker verden rundt vil trenge medisinsk behandling, og rundt 30 millioner mennesker vil måtte oppholde seg på sykehus.
  • Basert på tidligere pandemier og dagens folketall i verden kan så mange som 7 millioner mennesker miste livet, sier epidemiologer.

- Sykehus vil bli overfylte; skoler vil stenge; forretninger vil lukke; og flyplasser vil være tomme, sier doktor Lo Wing-luk, ekspert på smittesykdommer og leder for studier av mikrobiologi ved universitetet i Hong Kong.

I så fall vil helsepersonell få mer i hendene enn de klarer å håndtere, og det vil bli mangel på kvalifiserte pleiere fordi sykdommen også vil ramme ansatte i helsetjenesten.

Svineinfluensa fremdeles ganske ukjent

Ekspertene advarer om at mye fremdeles er ukjent i forbindelse med svineinfluensa-viruset og dets alvorlighetsgrad.

Det er altså for tidlig å si om det blir en pandemi.

Akkurat nå jobber ekspertene med å finne svarene og å begrense spredningen.

NRK-korrespondent Tove Bjørgaas rapporterer fra Mexico:

Video nsps_upload_2009_4_28_21_16_12_4179.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Dagsreyven tirdag klokken 19. NRKs USA-korrespondent er i Mexico by. Klikk på bildet for å se video.

SISTE NYTT

Siste nytt