Hopp til innhold

Stoltenberg håpar på god løysing – men er førebudd på det verste

USA og Nato har svart på russiske krav og ber Russland velja ein diplomatisk veg.

Klokka 19 held Natos generalsekretær Jens Stoltenberg pressekonferanse.

– Vi ber Russland nok ein gong om deeskalera situasjonen. I dag har Nato sendt vårt skriftlege svar til Russland, seier Stoltenberg på pressekonferansen.

Generalsekretæren i Nato peikar på tre hovudlinjer i svaret deira til Russland.

Jens Stoltenberg

Jens Stoltenberg peikar på tre hovudlinjer i svaret deira til Russland.

Foto: JOHN THYS / AFP

Det første er forholdet mellom Nato og Russland. Han seier at Russland har kutta dei diplomatiske banda til Nato.

– Vi ynskjer dialog, er klare for å møtast for samtalar på kort varsel, seier han.

Det andre hovudområdet er sikkerheitssituasjonen i Europa, i og rundt Ukraina.

– Vi vil høyra på Russlands bekymringar, seier generalsekretæren og legg til at det tredje hovudområdet er reduksjon av risiko, openheit og våpenkontroll.

Stoltenberg seier Nato og Russland kan ha gjensidig nytte av forslaga dei har kome med.

– Vi håpar og jobbar for ei politisk løysing, den gode løysinga, men vi er også førebudde på det verste, seier Stoltenberg.

VIDEO: Kan det bli krig i Ukraina?

Ynskjer diplomati

– Vi har føreslått ein diplomatisk veg ut dersom Russland ynskjer det, seier Blinken på pressekonferansen.

USA vil ikkje gi ut det skriftlege svaret før russarane har lese det og gitt sitt svar, men seier på pressekonferansen onsdag kveld at han vil snakka med sin russiske motpart Sergej Lavrov innan dei næraste dagane.

– Vi har koordinert svaret vårt med Ukraina og alle våre europeiske allierte, legg Blinken til.

Den amerikanske utanriksministeren Antony Blinken om situasjonen i Ukraina.

Blinken seier at USA har fortalt Russland at Ukraina må stå fritt til å velja sine eigne allierte. Men samstundes som USA meiner dei har føreslått ein diplomatisk veg vidare, held dei fram med å styrka det ukrainske forsvaret.

– No er det opp til Russland korleis dei vil reagera. Vi er klare uansett, seier Blinken.

Nato skal koma med sitt eige svar klokka 19, frå generalsekretær Jens Stoltenberg.

Ei lang rekkje krav

Russland ynskjer å inngå to sikkerheitsavtalar: ein med Nato og ein med USA.

Russiske myndigheiter hevdar at krava er avgjerande for landets sikkerheit.

Dette er krava:

Ifølgje nyheitsbyrået AFP sa Russland onsdag at dei hadde tatt i mot USAs svar på Russlands sikkerheitskrav frå ambassadør John Sullivan.

– Leiaren frå USAs ambassade overleverte eit skriftleg svar frå den amerikanske administrasjonen på utkastet til ein bilateral avtale om sikkerheitsgarantiar, sa det russiske utanriksdepartementet i eit utsegn etter Sullivans møte med viseutanriksminister Alexander Grushko.

Blinken: Eit splitta Europa kan koma tilbake

Antony Blinken har tidlegare understreka at eit splitta Europa slik det var under den kalde krigen, kan koma tilbake om Russland angrip Ukraina.

– Då var kontinentet delt i to, skilt av eit ingenmannsland der soldatar patruljerte. Trusselen om krig hang over hovudet til alle, sa utanriksministeren i USA.

OSCE meeting in Stockholm

UTANRIKSMINISTRANE: Antony Blinken og Sergej Lavrov har svært ulikt syn på kva som skal til for å dempe spenninga i Ukraina.

Foto: POOL / Reuters

Blinken har også understreka at Russland ikkje bør få lov til å bryta folkeretten og internasjonale reglar og avtalar.

Blinken har lagt alt ansvar for Ukraina-konflikten på Russland, og har peika på at russarane vil få eit kraftig svar i form av straffereaksjonar dersom dei angrip.

Russlands president Vladimir Putin har fleire gonger sagt at Russland ikkje planlegg militært angrep på Ukraina. Samstundes har han uttrykt stor uro over at Nato i løpet av fleire tiår stadig har kome nærare Russlands grenser.

Som ein reaksjon har han åtvara om at Russland vurderer «militærtekniske tiltak».

Ber borgarar vurdera forlata landet

Den amerikanske ambassaden i Kiev har bede amerikanarane i landet om å vurdera å forlata landet så fort som mogleg.

– Vi oppmodar amerikanske borgarar i Ukraina til å vurdera å forlata landet ved å bruka offentlege eller andre privat tilgjengelege transportalternativ, seier ambassaden i eit utsegn.

Samstundes kom dei med åtvaring om at sikkerheitssituasjonen i landet kan forverra seg på kort varsel.

Ukraina og Vesten har skulda Russland for å førebu seg til invasjon av Ukraina, då Russland har samla eit stort tal soldatar ved grensa mellom dei to landa.

SISTE NYTT

Siste nytt