–Barnetrygd i strid med EØS-avtalen

EFTAs overvåkingsorgan ESA mener norsk barnetrygd er i strid med EØS-avtalen.

EU

EFTAs overvåkingsorgan ESA sendte en siste advarsel til norske myndigheter onsdag.

Foto: E.C. / Scanpix

ESA krever at Norge fjerner begrensninger på barnetrygd til barn av foreldre der den ene jobber i Norge mens barnet bor i en annen EØS-stat.

Dette er hovedbudskapet i en siste advarsel EFTAs overvåkingsorgan ESA sendte til norske myndigheter onsdag.

Ifølge norsk lov har en person som arbeider i Norge rett til barnetrygden dersom barnets vanlige bosted er sammen med forelderen som bor i Norge. EØS-reglene tilsier at staten er forpliktet til å utbetale barnetrygd hvis barnet faktisk er økonomisk avhengig av denne forelderen.

Striden oppstår når en forelder bosatt i Norge er separert, faktisk eller ved skilsmisse, fra resten av familien.

Siste advarsel for Norge

ESA kan beslutte å bringe saken inn for EFTA-domstolen dersom Norge ikke gjør de nødvendige endringene innen to måneder etter å ha mottatt siste advarsel, som nå er gitt.

EFTA Surveillance Authority (ESA) er EFTAs overvåkningsorgan. ESAs hovedoppgave er å sørge for at de regler og plikter som følger av EØS-avtalen gjennomføres og følges i EFTA-statene Norge, Island og Liechtenstein.

Vil ikke spå utfallet

– Vi må svare på brevet innen to måneder. Da er det to alternativer; enten kan Norge endre praksis i denne type saker eller man kan fastholde det tidligere standpunktet. Dersom Norge ikke endrer praksis, vil ESA kunne bringe saken inn for EFTA-domstolen, sier departementsråd Harald Nybøen i Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet til NRK.no.

– Hvis saken havner i domstolen får vi en dom, enten mot oss eller for oss. Får vi en dom i mot oss må vi rette oss etter den, sier han.

Da ESA sendte ut det første brevet i februar i år svarte Norge at vi anser at vi oppfyller våre forpliktelser etter EØS-avtalen. EØS-foreldre behandles på samme måte som norske foreldre, det er ingen forskjellsbehandling, ifølge norske myndigheter.

Ifølge Nybøen kom det ikke som en overraskelse at ESA nå velger å opprettholde kravet de kom med i februar.

– Dersom vi utfallet blir at vi skal følge ESAs krav er det vanskelig å si nå hvor mye som må gjøres.

SISTE NYTT

Siste nytt

NRKs korrespondenter i Cape Town, Berlin, Beijing og i New York orienterer om den nye koronavarianten.

Dette er koronareglene hvis du skal reise til utlandet

Med nye smittebølger på vei en rekke steder gjelder det å holde seg oppdatert på de ulike lands regler. Nye reiserestriksjoner kan innføres på meget kort varsel.

Nå får Magdalena Andersson sin andre sjanse

Hun må styre på et borgerlig budsjett. Likevel blir Magdalena Andersson (S) i dag – igjen – Sveriges første kvinnelige statsminister.