–Barnetrygd i strid med EØS-avtalen

EFTAs overvåkingsorgan ESA mener norsk barnetrygd er i strid med EØS-avtalen.

EU

EFTAs overvåkingsorgan ESA sendte en siste advarsel til norske myndigheter onsdag.

Foto: E.C. / Scanpix

ESA krever at Norge fjerner begrensninger på barnetrygd til barn av foreldre der den ene jobber i Norge mens barnet bor i en annen EØS-stat.

Dette er hovedbudskapet i en siste advarsel EFTAs overvåkingsorgan ESA sendte til norske myndigheter onsdag.

Ifølge norsk lov har en person som arbeider i Norge rett til barnetrygden dersom barnets vanlige bosted er sammen med forelderen som bor i Norge. EØS-reglene tilsier at staten er forpliktet til å utbetale barnetrygd hvis barnet faktisk er økonomisk avhengig av denne forelderen.

Striden oppstår når en forelder bosatt i Norge er separert, faktisk eller ved skilsmisse, fra resten av familien.

Siste advarsel for Norge

ESA kan beslutte å bringe saken inn for EFTA-domstolen dersom Norge ikke gjør de nødvendige endringene innen to måneder etter å ha mottatt siste advarsel, som nå er gitt.

EFTA Surveillance Authority (ESA) er EFTAs overvåkningsorgan. ESAs hovedoppgave er å sørge for at de regler og plikter som følger av EØS-avtalen gjennomføres og følges i EFTA-statene Norge, Island og Liechtenstein.

Vil ikke spå utfallet

– Vi må svare på brevet innen to måneder. Da er det to alternativer; enten kan Norge endre praksis i denne type saker eller man kan fastholde det tidligere standpunktet. Dersom Norge ikke endrer praksis, vil ESA kunne bringe saken inn for EFTA-domstolen, sier departementsråd Harald Nybøen i Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet til NRK.no.

– Hvis saken havner i domstolen får vi en dom, enten mot oss eller for oss. Får vi en dom i mot oss må vi rette oss etter den, sier han.

Da ESA sendte ut det første brevet i februar i år svarte Norge at vi anser at vi oppfyller våre forpliktelser etter EØS-avtalen. EØS-foreldre behandles på samme måte som norske foreldre, det er ingen forskjellsbehandling, ifølge norske myndigheter.

Ifølge Nybøen kom det ikke som en overraskelse at ESA nå velger å opprettholde kravet de kom med i februar.

– Dersom vi utfallet blir at vi skal følge ESAs krav er det vanskelig å si nå hvor mye som må gjøres.

SISTE NYTT

Siste nytt