USA: – Kan ikke tvinges til å ha skrekkbilder på røykpakkene

En dommer i USA har gitt amerikanske tobakksselskaper medhold i at det er grunnlovsstridig å tvinge selskapene til ha skrekkbilder på røykpakkene.

Skrekkbilder på røykpakker

Skrekkbilder på amerikanske røykpakker. – Grunnlovsstridig, mener amerikansk dommer.

Foto: Ap

Amerikanske myndigheter bestemte i fjor at det fra september 2012 skulle være påbudt å ha advarsler i form av bilder på røykapakker som selges i USA.

Amerikanske sigarettselskaper gikk til sak mot påbudet fra The U.S. Food and Drug Administration (også kjent som F. D. A, en etat innen det amerikanske Helse- og sosialdepartementet) om å ha bilder som viser bilder av råtne tenner, syke lunger og andre bilder som illustrerer farene ved røyking.

slår tingrettsdommer i Columbia, Richard Leon fast at påbudet er grunnlovsstridig, ifølge Reuters.

Leon skriver i den 19 sider lange domsavsigelsen at den amerikanske regjeringen verken har klart å begrunne at påbudet er tvingende nødvendig, eller å bevise at det er utformet på en måte som ikke er i strid med grunnloven.

– Heller høyere avgift

Dommer Leon mener det å informere det amerikanske folk om farene ved røyking være nødvendig. Samtidig synes han ikke at det er god nok grunn til å prøve å få amerikanere fra å kjøpe et lovlig produkt.

Leon mente også bildene på sigarettpakkene er for store, og la til at amerikanske myndigheter har andre verktøy til rådighet når det gjelder å få folk fra å slutte å røyke enn «grusomme bilder».

Eksempler på slike verktøy er ifølge Leon høyere avgifter på tobakk og informasjon på røykpakkene om farene med sigarettrøyking.

Den amerikanske kongressen slo i 2009 fast at F. D. A måtte vedta «etikettforskriften», som krever at advarsler i farger skal dekke minst halvparten av sigarettpakkenes for – og bakside.

– Tok ikke hensyn til Grunnloven

Flere tobakksselskaper gikk sammen for å gå i mot regelendringen, og påpekte at den ville tvinge dem til argumentere mot deres egne produkt.

– Dessverre tok ikke Kongressen hensyn til betydningen dette ville få med tanke på «the First Amendment», og hvordan dette ville bli tilpasset slik at det også ville innsnevre mulighetene for kommersielle ytringer, skriver Leon.

«The First Amendment», som skriver seg helt tilbake fra 1791, er det første tillegget i Den amerikanske grunnloven, og er det konstitusjonelle vernet for ytringsfrihet i USA.

Leon har tidligere innvilget en midlertidig utsettelse av innføringen av etikettkravet, en avgjørelse Obama-administrasjonen anket.

En talsmann for Det amerikanske justisdepartementet, som representerte The U. S. Food and Drug Administration i rettssaken, hadde ifølge Reuters ingen kommentar til dommen.

SISTE NYTT

Siste nytt