Hopp til innhold

– Halvparten av livet i verdenshavene forsvunnet

Verdens marine bestander er halvert siden 1970, skriver miljøorganisasjonen WWF i en ny rapport.

Korallrev

Australias Great Barrier Reef er blant korallrevene som kan være forsvunnet innen 2050.

Foto: DAVID GRAY / Reuters

CO₂ i atmosfæren
426,6 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Onsdag legger WWF International fram rapporten Living Blue Planet, som tegner et dystert bilde av tilstanden i verdenshavene.

Halvparten av all fisk, sjøfugler, amfibier og marine pattedyr i verden er blitt borte i årene 1970–2012.

Millioner av tonn med plastavfall dreper og skader hundretusener av dyr og fugler. Viktige leveområder ødelegges og forsvinner.

– Fattige rammes hardest

En fiskefamilie, som inkluderer tunfisk og makrell, er redusert til en firedel av bestandsnivået for fire tiår siden.

– I løpet av bare en generasjon har menneskelig aktivitet skadd livet i havet med å fange fisk raskere enn de kan formere seg, samtidig som oppvekstområdene deres ødelegges, sier generaldirektør Marco Lambertini i WWF International.

Han sier en kollaps i marine økosystemer kan utløse alvorlig økonomisk nedgang og undergrave kampen for å redusere fattigdom og underernæring.

– Overfiske, ødeleggelse av leveområder og stigende temperaturer vil ha alvorlige konsekvenser for hele menneskeheten, og det er fattige samfunn som er avhengige av havet som blir rammet først og hardest, sier Lambertini.

Nesten tre milliarder mennesker har fisk som sin viktigste proteinkilde.

Tunfisk i garn

Overfiske har ført til at tunfisk og makrellbestanden er redusert med 74 prosent. Her er det spanske fiskere som drar inn et garn med tunfisk i mai i år.

Foto: CRISTINA QUICLER / AFP

Korallrev truet

De viktigste truslene rapporten trekker fram er overfiske, oljeutvinning, gruvedrift, landbasert forurensning, oppdrett, turisme og klimaendringer.

Fiskepresset på en rekke arter øker til tross for at 90 prosent av verdens kommersielle fiskebestander allerede er fullt utnyttet eller overfisket.

– Vi ødelegger også mange av de viktige leveområdene i havet, sier Fredrik Myhre til Bergens Tidende. Han er fagsjef for fiskeri og havmiljø i WWF Norge.

Men det er ikke bare fisken som er truet. Også sjøgress, korallrev og mangrover, som er en del av livsgrunnlaget for mange arter, har minsket kraftig.

Louise Heaps i WWF sier til Guardian at alle korallrev i verden kan være forsvunnet innen 2050.

Mer enn en tredel av fiskeartene som er undersøkt i forbindelse med rapporten er avhengig av revene, som også er livsnødvendig for 850 millioner mennesker.

Må snu utviklingen

Nesten 6.000 bestander av mer enn 1.200 arter er undersøkt, nesten dobbelt så mange som tidligere.

Studien gir et tydeligere og mer foruroligende bilde av havenes helsetilstand. Blant annet står hver fjerde hai- og skateart i fare for å bli utryddet.

WWF ber verdens ledere sørge for at gjenopprettelsen av sunne hav- og kystområder prioriteres høyt når FN senere i måneden skal vedta mål for bærekraftig utvikling de neste 15 årene.

– Vi må benytte anledningen til å snu utviklingen mens vi kan, sier Lambertini.

SISTE NYTT

Siste nytt