14.000 asylsøkere sporløst forsvunnet i Sverige

Av 22.000 asylsøkere som skal tvangsutsendes fra Sverige, er 14.000 etterlyst av det svenske politiet.

Svenske politi sjekker asylsøkere som står som sild i tønne i ei trapp

Svenske politi sjekker asylsøkere som står som sild i tønne i ei trapp. Over 22.000 asylsøkere har fått avslag på søknaden sin i Sverige, men politiet ved ikke hvor over 14.000 av disse befinner seg.

Foto: Johan Nilsson / TT / NTB scanpix

Det skriver den svenske avisen Aftonbladet.

Ved utgangen av oktober hadde det svenske politiet i oppdrag å gjennomføre utsendelse av 21.758 personer. Av disser er 14.140 etterlyst og registrert som forsvunnet. De resterende 7.608 bor i det svenske Migrationsverkets lokaler, er i forvaring eller i egen bopel.

– Det er oppgaver som har blitt overlatt til politiet fordi Migrationsverket har bedømt det slik at tvang kan bli nødt til å brukes, sier Patrik Engström i det svenske grensepolitiet til den svenske avisen.

– Vet ikke hvor de er

Av de drøyt 14.000 etterlyste er det også et ukjent antall som har forlatt Sverige, skriver Aftonbladet.

– Vi vet helt enkelt ikke hvor de befinner seg, forteller Engström.

Den svenske regjeringen bestemte i oktober at politiarbeidet med å gjennomføre utsendinger av personer på Migrationsverkets mottak skulle intensiveres. Men politiet sier at de ikke har hatt de ressursene som trengs på grunn av den strengere grensekontrollen som ble innført i Sverige den 12. november.

– Vi har ikke gjort det og det har med at for mange av våre ressurser går til grensekontrollene ved indre grensen, sier Engström.

Etterlyser mer ressurser

Og siden oktober har det i stedet blitt stadig flere som skal tvangsutsendes.

– Ja, det øker, selv om det for tiden skjer noe langsommere ettersom Migrationsverkets ressurser går til å ta imot nyankomne i stedet for å behandle asylsøknader, sier Engström.

Han etterlyser nå mer ressurser for å kunne gjennomføre den svenske regjeringens oppdrag.

– Det er en stor oppgaver og den er helt avhengig av at politiet tilføres ressurser, sier Engström.

SISTE NYTT

Siste nytt