Hopp til innhold

- Stjeler organer fra fanger

En ny kanadisk rapport anklager kinesiske myndigheter for å tvangsfjerne organer fra arresterte Falun Gong-tilhengere.

David Kilgour og David Matas
Foto: Chris Wattie / Scanpix/Reuters

Rapporten, som er lagt fram av den kanadiske politikeren David Kilgour og menneskerettsadvokaten David Matas, konkluderer med at påstandene er vanskelige å bevise, og at det i sakens natur ikke foreligger noen øyenvitneskildringer. Men alt tyder på at tusenvis av fanger er blitt tvangsoperert og organene deres fjernet, med tanke på transplantasjon. Deretter dør fangen og blir kremert, og alle bevis er fjernet.

Masseforfølgelse

Påstandene kommer i kjølvannet av massearrestasjoner og hard forfølgelse av Falun Gong-tilhengerne de siste årene. Helt fra sommeren 1999, da bevegelsen ble forbudt, skal tusenvis av bevegelsens medlemmer være arrestert og satt inn i fengsler og arbeidsleirer. En FN-rapport om tortur i Kina konkluderer med at to tredeler av de angivelige torturofrene er Falun Gong-medlemmer, og de siste månedene har det gått ut en strøm av meldinger fra Falun Gong selv om de angivelige dødstransplantasjonene, og hvor i Kina dette har skjedd .

- Mange arresterte Falun Gong-medlemmer er også savnet, og ingen vet hva som har skjedd dem. Det er mulig at mange av disse har fått fjernet organene sine, heter det i den kanadiske rapporten.

Falun Gong-tilhengere demonstrerer i Hong Kong
Foto: Mike Clarke / Scanpix

- Verden tier

Også de store menneskerettsorganisasjonene har vært opptatt av saken. Den amerikanske menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch stiller spørsmålet om de kinesiske myndighetene slakter Falun Gong-tilhengere i dødsleirer, og om kinesiske sykehus nå har satt opp hastigheten når det gjelder organtransplantasjoner. Amnesty International omtaler ikke saken spesifikt, men omtaler påstander om en rekke tilfeller av tortur og mishandling, samt massiv forfølgelse av bevegelsen.

- Men den virkelige torturen er at verden overser overgrepene, siterer Amnesty en kinesisk Falung Gong-tilhenger, som overlevde fengsel og elektrosjokk.

- Fjernet hornhinner

I noen få tilfeller skal slektninger av døde Falun Gong-tilhengere ha sett uforklarlige operasjonsarr da de fikk kroppene utlevert. Et vitne, som var gift med en lege, fortalte rapportforfatterne at mannen hennes hadde tilstått å ha fjernet hornhinnene til 2000 Falun Gong-fanger da han arbeidet ved en leir i nærheten av Shenyang i Nord-Kina. Ifølge vitnet overlevde ingen av fangene, ettersom andre kirurger senere fjernet andre organer. Andre kilder sier at det er "en statshemmelighet" hvor de donerte organene kommer fra.

Rapporten slår ellers fast at situasjonen for menneskerettighetene er meget nedslående i Kina. Ikke bare Falun Gong, men også tibetanere og andre nasjonale minoriteter blir forfulgt. Det samme gjelder demokratiforkjempere og menneskerettsforkjempere. Når det gjelder organtransplantasjoner, er dette dessuten en meget god forretning, og kinesisk lov setter ikke noen krav om at organfjerningen skal skje frivillig..

Flere sykehus

Rapporten viser til en rekke kinesiske sykehus i flere provinser, der Falun Gong-fanger fra en rekke navngitte fengsler skal ha fått fjernet organer. Rapporten viser blant annet til meldinger på sykehusenes nettsider, meldinger som senere er blitt fjernet. Opplysningene blir støttet av tidligere arresterte Falun Gong-tilhengere som senere har klart å komme seg til utlandet. Alle kan dessuten fortelle om brutal mishandling i kinesiske fengsler, og andre kan fortelle om Falun Gong-fanger som plutselig ble fjernet og aldri kom tilbake..

Kjent praksis

Det er fra tidligere kjent at Kina fjerner organer fra henrettede fanger, og at svært få organtransplantasjoner stammer fra frivillige givere. Heller ikke her foreligger det noen tall, men ifølge Amnesty har det de siste årene vært minst 1600 henrettelser i året i Kina. Fra 1999, da forfølgelsen av Falun Gong begynte, og fram til 2005, ble det imidlertid iifølge offisielle kinesiske tall gjort 90.000 organtransplantasjoner i Kina. Når det gjelder 41.000 av disse transplantasjonene, er giveren fullstendig ukjent.

Redde myndigheter

Falun Gong, som nærmest er en meditasjonsbevegelse og som praktiserer gamle kinesiske pusteøvelser - qigong - ble grunnlagt i det nordøstre Kina i 1992. Bevegelsens åndelige innhold er dessuten preget av gammel kinesisk religion og filosofi, og den sier selv at den er opptatt av å fremme "sannhet og toleranse", foruten at den er ikke-voldelig og upolitisk. Etterhvert vokste bevegelsen og fikk enorm oppslutning, selv om den til å begynne med ikke ble ansett som noen alvorlig trussel mot styret.

Det ble den først da den, ved hjelp av mobiltelefoner, våren 1999 viste seg i stand til å arrangere en massedemonstrasjon med 16.000 deltakere på Den himmelske freds plass i Beijing til støtte for bevegelsen, på meget kort varsel. Hendelsen skremte myndighetene, som nå også ble opptatt av bevegelsens åndelige innhold, med konfutsianisme og gammel kinesisk filosofi. Mye av dette er i strid med kommunistpartiets ideologi, og myndighetene fryktet en farlig utfordrer, som kunne ødelegge hele den kinesiske staten.

- "Ond sekt"

For første gang etter revolusjonen møtte den kinesiske staten nemlig noe som kunne utvikle seg til en organisert masseopposisjon. Dermed satte forfølgelsen inn, og etter utsagn fra flyktede Falun Gong-tilhengere, er den bare blitt verre og verre de siste årene.

Den offisielle bekymringen ble ikke mindre da bevegelsen i 1999 hevdet å ha 60 millioner tilhengere. Myndighetene selv anslo tallet til 70 millioner, og i juli 1999 ble bevegelsen forbudt. Deretter ble bevegelsen omtalt som en "ond sekt", etter tidligere å ha vært beskyldt for "overtro" og for å nekte tilhengerne ordinær legebehandling. Deretter begynte ifølge Falun Gong-tilhengerne arrestasjonene og mishandlingene. Politiet fikk, også ifølge Falun Gong, ordre om at alle dødsfall blant arresterte Falun Gong-tilhengere skulle betraktes som ulykker, og at de døde skulle kremeres snarest mulig.

Velkjent politiker

David Kilgour er en velkjent kanadisk politiker som i en årrekke har arbeidet med menneskerettigheter og med forhold i den tredje verden. Han har vært viseutenriksminister for Asia og Latin-Amerika, samt for Asia og Stillehavsområdet. Han har blant annet engasjert seg i Darfur-saken, og han har engasjert seg sterkt for å klarlegge påstandene om at det kinesiske styret nå tvangsopererer arresterte Falun Gong-tilhengere for å sikre seg organene deres. 

SISTE NYTT

Siste nytt