Velkommen til sidene for media

Her vil det fortløpende bli lagt ut relevant stoff for media om TV-aksjonen.

Aviser
Foto: Owesen, Paul / SCANPIX


Prosjektleder for for TV-aksjonen i NRK er Unni Hansen

epost: unni.hansen@nrk.no

Etter at alle stillinger i sekretariatet ble utlyst i høst, er alle stillinger nå besatt. CARE utlyser alltid alle ledige stillinger og har en åpen ansettelsesprosess.

Dette er årets TV-aksjonssekretariat

Erling Kjærnes (Aksjonsleder)
Mobil: 928 82 88 erling.kjaernes@care.no

Christine Svanæs (Nestleder)
Mobil: 941 52 585 christine.svanaes@care.no

Kari Bucher (Markedsansvarlig)
Mobil: 932 17 291 kari.bucher@care.no

Erik Wattne (Næringsliv)
Mobil: 906 36 391 erik.wattne@care.no

Yngvil Mortensen (Presseansvarlig)
Mobil: 414 41 341 yngvil.mortensen@care.no

Henning Brikt Andersen (PR-rådgiver)
Mobil: 480 95 141 henning.brikt.andersen@care.no

Angélique Awa (Informasjonsrådgiver)
Mobil: 480 46 096 angelique.awa@care.no

Guro Hjetland Sundsby (Innsamlingsleder)
Mobil: 971 21 288 guro.sundsby@care.no

Maren E. Jacobsen (Innsamlingskoordinator)
Mobil: 922 34 962 maren.jacobsen@care.no

Ingvild Hestad Torkelsen (Innsamlingskoordinator)
Mobil: 970 89 189 ingvild.hestad.torkelsen@care.no

Lars-Erik Larsen (Produksjon/Auksjon)
Mobil: 906 14 108 larserik.larsen@care.no

Kathinka Devold Kjellsen (Byaksjonsleder Oslo)
Mobil: 975 08 058 kathinka.devold.kjellsen@care.no

Eva Hauge (Programkoordinator)
Mobil: 909 65 006 eva.hauge@care.no

Astrid Skiftesvik Bjørkeng (NRK koordinator)
Mobil: 905 82 890 astrid.bjorkeng@care.no

Flere nye fylkesaksjonsledere og byaksjonsledere er også ansatt og alle disse stillingene vil være fylt i løpet av et par måneder.