Blå Kors fikk 192 millioner kroner

TV-aksjonen 2008 ble svært vellykket for Blå Kors, som fikk til sammen 192 millioner kroner.

TV-aksjonen Blå Kors

Paal-André Grinderud gir penger til bøssebærer Scott (8), hans bror Dennis og mor Birgitte Appelong under innsamlingen utenfor Paulus kirke på Grünerløkka til inntekt for TV-aksjonen Blå Kors 2008.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Fjorårets resultat er det tredje beste TV-aksjonsresultatet noensinne, og det klart største beløpet ble samlet inn av bøssebærerne.

Hele 105 millioner kroner ble puttet ned i bøssene som ble båret rundt.

Offer for voksnes misbruk

Geir Gundersen

Geir Gundersen

Foto: TV-aksjonen

- Nå sier vi takk til alle som har bidratt til TV-aksjonen Blå Kors 2008. Vi i Blå Kors er privilegerte som får følge opp aksjonen, realisere de planlagte prosjektene og styrke vår klargjorte rolle som talspersoner for rusavhengighetens ofre, sier generalsekretær i Blå Kors, Geir Gundersen.

Han sier at de var spente på giverånden i det norske folket.

- De svarte med å gi 192 millioner kroner. Helt fantastisk! I et samvirke av gode krefter: NRKs formidlingsprofesjonalitet, TV-aksjonens apparat, 100.000 frivillige og Blå Kors’ egen organisasjon, har vi åpnet et felt av tabuer knyttet til barn og ungdom som er offer for voksnes bruk av rusmidler, særlig alkohol, sier Gundersen.

Også kommuner og fylkeskommuner har tatt et krafttak og ga mer i 2008 enn noen sinne før, til sammen 7,5 millioner kroner.

- Større åpenhet

Næringslivsbidragene endte på 14,7 millioner kroner, som plasserer TV-aksjonen Blå Kors blant de beste aksjonene når det gjelder næringslivsbidrag.

Harriet Rudd

Harriet Rudd

Foto: Kjetil Sørås

- TV-aksjonen Blå Kors vil rette en varm takk til alle som har bidratt med engasjement og pengegaver til årets aksjon. Sammen har vi bidratt til at mange flere som lider under eget, eller andres, rusmisbruk får den hjelp de har behov for, sier aksjonsleder Harriet Rudd.

Rudd sier videre at aksjonen har bidratt til å skape større åpenhet omkring et tema som er vaskelig å snakke om for mange.

- Vi håper og tror at også det er en varig verdi av årets aksjon, sier hun.

Du finner mer informasjon om Blå Kors sitt arbeid og prosjektene fra TV-aksjonen på www.blakors.no .